Een belastingplichtige die na het volgen van een opleiding (bijna) geen inkomen uit arbeid en woning verwerft, en in de tussentijd een andere opleiding gaat volgen die wel vruchten afwerpt heeft geen recht op aftrek. De kennis en vaardigheden die tijdens de eerder genoten opleiding zijn opgedaan zijn namelijk niet productief gemaakt.

Voor de aftrek van scholingsuitgaven is vooral het doel van de opleiding van belang. Het volgen van de opleiding of studie moet bijdragen aan het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Als iemand na het volgen van een opleiding bijvoorbeeld een eigen praktijk opstart maar deze niet van de grond krijgt, kan de fiscus stellen dat men niet het oogmerk had om de opgedane kennis en vaardigheden productief te maken. Zo weigerde de inspecteur in een zaak bij Rechtbank Leeuwarden de aftrek van ruim € 15.000 voor scholingsuitgaven voor het spirituele programma ‘The Light of Being’. De vrouw die deze uitgaven wilde aftrekken had na het volgen van dit programma in 2011 een eigen praktijk opgezet. Maar de inkomsten hieruit waren zeer gering. Zij besloot daarom hiermee te stoppen en begon met de opleiding Human Design. In 2013 heeft zij een nieuw bedrijf opgestart, die zij wel met succes drijft. De rechter vond net zoals de inspecteur dat vooral de nieuwe opleiding had bijgedragen aan de omstandigheid dat haar onderneming nu wel goed loopt. De vrouw had de door haar tijdens het programma ‘The Light of Being’ opgedane kennis en vaardigheden dus niet productief gemaakt. Ze had daarom geen recht op aftrek van de uitgaven die ze voor dat programma had gedaan.