Onbehoorlijk bestuur: aansprakelijk.
Een bestuurder van een BV kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de BV. Hiervoor is het noodzakelijk dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Ook het niet tijdig melden van de betalingsonmacht van de BV speelt hierbij een rol.

Een aansprakelijkheidsstelling is uiteraard niet meer mogelijk over een periode waarin iemand geen bestuurder van de BV meer was. Dit moet echter wel duidelijk en tijdig zijn doorgegeven aan de KvK. Dit blijkt nog eens uit een recente uitspraak van Gerechtshof Amsterdam, 26.04.2017 (GHAMS:2017:768) .

In deze zaak treedt de bestuurder naar eigen zeggen op 1 juli 2013 af, maar dit wordt pas in de loop van september 2013 aan het Handelsregister doorgegeven. De Belastingdienst mag dan volgens het hof deze voormalig bestuurder aansprakelijk stellen voor onbetaalde belastingschulden van de BV tot het moment van uitschrijving uit het Handelsregister. De man kan namelijk niet aantonen dat hij al eerder bestuurder af was.