De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner verloopt ook dit jaar niet altijd vlekkeloos. Wij hebben dit vernomen van de Belastingdienst naar aanleiding van een aantal meldingen van leden.

In een aantal gevallen wordt de aangevraagde heffingskorting niet of niet volledig uitbetaald. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat niet alle vragen in de aangifte van de minstverdienende partner juist zijn beantwoord. Anderzijds zijn in de aangifte niet alle benodigde gegevens van de andere partner meegenomen. Wij adviseren u dan ook de aangifte van de minstverdienende partner goed te controleren op deze punten, voordat deze wordt ingediend. Als de aangifte reeds is ingediend, maar geen juiste uitbetaling heeft plaatsgevonden, kan uiteraard een nieuwe (aangepaste) aangifte worden ingediend. De Belastingdienst maakt echter kenbaar dat bij de definitieve aanslag de uitbetaling wel juist zal worden verwerkt, zodat niet altijd een nieuwe aangifte hoeft te worden ingediend. Een nieuwe aangifte (en een verzoek tot uitstel van betaling) is natuurlijk wel noodzakelijk als de ingediende aangifte heeft geleid tot een voorlopige aanslag, waarbij de eerder ontvangen heffingskorting moet worden terugbetaald.

Wij helpen u graag bij het indienen van de aangifte. Aarzel niet contact met ons op te nemen.