Onlangs is duidelijk geworden dat het nieuw in te voeren UBO-register met ingang van januari 2020 van start moet gaan. In dit register wordt vastgelegd wie de uiteindelijke eigenaren/belanghebbenden zijn van een bedrijf, trust of stichting. UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het is de bedoeling dat door dit register duidelijk wordt welke natuurlijke persoon (of personen) er bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt (of trekken).

Beheerder van het UBO-register wordt de Kamer van Koophandel. Een deel van de informatie uit het UBO-register zal dan ook openbaar toegankelijk zijn (tegen een kleine vergoeding). Vermogende Nederlanders zijn bang dat hiermee niet alleen hun hele handel en wandel op straat komt te liggen, maar dat zij daardoor ook een ‘target’ worden voor criminelen.