Ondernemers die al dan niet vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben, kunnen de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het tweede kwartaal van 2021 nu hier aanvragen.

TVL

Via de TVL komt de overheid tegemoet in de kosten van vaste lasten. De hoogte van de TVL is gerelateerd aan jouw omzetverlies en aan de hoogte van de vaste lasten. De hoogte wordt gebaseerd op branchecijfers. De compensatie bedraagt 100% in plaats van 85% in het eerste kwartaal van 2021.

Referentieperiode kiezen

Voor dit kwartaal kan voor de referentieperiode inzake de omzet gekozen worden uit twee kwartalen. Dit betreft het tweede kwartaal van 2019 of het derde van 2020. De maatregel is vooral bedoeld om starters tegemoet te komen, maar ook anderen hebben de keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als door een verbouwing in het tweede kwartaal van 2019 weinig omzet is gerealiseerd.

Als voorwaarde geldt dat jouw bedrijf vóór 30 juni 2020 is opgericht en ingeschreven in het Handelsregister. Je mag je niet na 30 juni 2020 met terugwerkende kracht hebben ingeschreven.

Bedragen

Het minimum van de vaste lasten volgens de berekening op basis van jouw omzet en branchecijfers, moet minstens € 1.500 bedragen anders krijg je niets. Verder kent de TVL een maximum tegemoetkoming van € 550.000 voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. Voor grotere bedrijven bedraagt het maximum € 1.200.000. Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag van 21% voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen.

Hulp nodig?

Heb je behoefte aan een professional die meedenkt? Neem dan contact op met Margreet Claassen via 0317 413 281.

Meer S+DL nieuws lees je hier.