Komt u als werkgever in de situatie dat u een werknemer ontslaat? Dan kan het zijn dat u een transitievergoeding aan uw werknemer moet betalen. Op 1 januari 2019 wordt deze transitievergoeding verhoogd van maximaal 79.000 euro naar maximaal 81.000 euro. Ontdek wanneer u deze vergoeding betaalt.
De transitievergoeding geldt als compensatie voor het ontslag. Tegelijk is het de bedoeling dat de vergoeding de transitie naar een andere baan voor uw werknemer vergemakkelijkt door bijvoorbeeld scholing.

Transitievergoeding: in welke situaties?

U betaalt transitievergoeding alleen in de volgende specifieke ontslagsituaties:

Situatie 1

De arbeidsovereenkomst heeft ten minste 24 maanden geduurd en de arbeidsovereenkomst:

   • is door u opgezegd.
   • is op uw verzoek ontbonden.
   • is na een einde van rechtswege op uw initiatief niet voortgezet.
Situatie 2

De arbeidsovereenkomst is als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van u als werkgever:

   • opgezegd door uw werknemer.
   • op verzoek van uw werknemer ontbonden.
   • na een einde van rechtswege op initiatief van uw werknemer niet voortgezet.