Per 1 januari 2022 wordt de persoonsgebonden fiscale aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven afgeschaft. In plaats van de fiscale aftrek komt de subsidieregeling Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP-budget). Het STAP-budget is een subsidieregeling van de Rijksoverheid die wordt uitgevoerd door het UWV en DUO.

Voor wie is dit STAP-budget?

Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per jaar. Met deze subsidie kan men een opleiding, training of cursus volgen. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Het STAP-budget is voor iedereen die:

  • tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd is;
  • in loondienst is, ondernemer is of momenteel geen werk heeft;
  • EU-burger is en in de afgelopen twee jaar minimaal zes maanden volksverzekerd is geweest (bijv. de AOW, ANW, WLZ);
  • geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijsfinanciering ontvangt (met uitzondering van het levenlanglerenkrediet);
  • een scholingsactiviteit volgt van een erkende STAP-aanbieder.

STAP-Budget aanvragen

Het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 digitaal via een portaal van het UWV worden aangevraagd. DUO werkt aan een scholingsregister waarin scholingsactiviteiten, die in aanmerking komen voor subsidiëring, worden opgenomen.

Goed om te weten

Vakkennis op peil houden, blijft (zakelijk) aftrekbaar
Kosten om de eigen vakkennis op peil te houden, blijven zakelijk aftrekbaar van de winst. Kosten ter uitbreiding van vakkennis mag je niet van de winst aftrekken.

Studiekosten 2021
Aftrekbare studiekosten, zoals lesgeld, cursusgeld, bepaalde examengelden en verplichte leer- en beschermingsmiddelen die je betaalt in 2021 en die je maakt voor het uitbreiden van de eigen vakkennis, mag je nog aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2021.

Lees ook: Nieuwe subsidie voor scholing

Vragen

Voor vragen over het STAP-budget neem je contact op met Margreet Claassen via 0317 413 281. Meer S+DL nieuws lees je hier.