Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juli is Toine van Veenendaal officieel benoemd tot bestuurslid in de rol van penningmeester. Door middel van het invullen van deze rol is het doel om de directe betrokkenheid van S+DL bij ondernemend Wageningen en binnen de stad Wageningen nog verder te vergroten. Hiermee hoopt S+DL de belangen van de ondernemers in Wageningen nog meer te vertegenwoordigen en een stem te kunnen laten horen namens en voor deze ondernemers.

Het Wagenings Ondernemers Contact is de belangenbehartiger voor ondernemend Wageningen. Meer dan 170 Wageningse bedrijven zijn lid van het WOC. Het WOC vertegenwoordigt het Wageningse bedrijfsleven in overleg bij organisaties als de gemeente, provincie en Wageningen UR. Het WOC brengt bedrijven, bestuurders en organisaties met elkaar in contact tijdens maandelijks Ondernemerscafe.