RVO meldt dat de TOGS-regeling vanaf 22 april ook open staat voor zorgondernemers zoals praktijken van tandartsen en fysiotherapeuten.

Voor zorgondernemingen geldt dat ze ook tegemoetkomingen kunnen ontvangen van zorginkopers om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren. Daarom komen gedupeerde zorgondernemingen alleen in aanmerking voor de TOGS als zij na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers, én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde corona-steunmaatregelen, verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan omzetverlies te lijden en ten minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben. Zij moeten hierover bij de aanvraag een verklaring indienen.