De Belastingdienst heeft in 2017 besloten de handhaving van de belastingplicht van (tot nu toe) onbeschreven stichtingen en verenigingen te intensiveren. Onterecht heerst namelijk vaak de gedachte dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Ondernemen de stichtingen/ verenigingen echter dezelfde economische activiteiten als bedrijven, dan gelden ook dezelfde fiscale regels.

Vele stichtingen/ verenigingen ondernemen activiteiten die kunnen leiden tot een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fondsenwerving. Door het her beoordelen van de belastingplicht bestrijdt de Belastingdienst oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven. Bij de aanpak zet de Belastingdienst sterk in op voorlichting: De internetsite van de Belastingdienst wordt zodanig ingericht dat informatie makkelijk te vinden is.

De Belastingdienst zal de voorlichting en herbeoordeling per branche oppakken. Voor 2019 zullen dat de sportbranche en de Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) zijn, daarna volgen andere branches. Het is de bedoeling om samen te werken met koepels, bonden, notarissen en de Kamer van Koophandel. Na de voorlichting verzendt de Belastingdienst vragenformulieren aan de stichtingen/ verenigingen en beoordeelt op basis van de antwoorden de belastingplicht.