U kunt toch versneld afschrijven als u in de periode van 1 juli 2013 tot en met het einde van het jaar investeert in een bedrijfsmiddel. Hierdoor is het mogelijk om in 2013 maximaal de helft van de investering direct af te schrijven. Staatssecretaris Weekers heeft dit recent laten weten.

In de bezuinigingsmaatregelen van maart van dit jaar was deze willekeurige afschrijving al opgenomen. Uiteindelijk werd dat plan van tafel geschoven en kon u dus toch niet willekeurig afschrijven. De staatssecretaris wil ondernemers echter weer stimuleren om te blijven investeren in de economie en heeft besloten om de willekeurige afschrijving voor de tweede helft van 2013 toch in te voeren.

De ministerraad is akkoord gegaan met het voorstel voor willekeurige afschrijving in 2013 van maximaal 50%, mits het gaat om nieuwe bedrijfsinvesteringen die tussen 1 juli 2013 en het eind van het jaar worden gedaan. In verband hiermee is de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 gisteren gewijzigd. Uit de toelichting hierop blijkt dat alleen in 2013 eenmalig ten hoogste 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig kan worden afgeschreven. In de volgende jaren kan dus niet willekeurig worden afgeschreven. Hoewel de nieuwe regeling is ontleend aan de regeling die van kracht was voor de jaren 2009, 2010 en 2011, verschilt deze hiervan omdat toen wél in meerdere jaren willekeurig kon worden afgeschreven.

Verder is de maximale CO2-uitstootnorm waaraan een personenauto moet voldoen om als zeer zuinig te worden aangemerkt, aangescherpt naar de normen die gelden voor 2013. Deze aangescherpte normen gelden voor nieuwe zeer zuinige personenauto’s die zijn aangeschaft in de periode vanaf 1 juli tot en met 31 december 2013.