Als u bedrijfsmiddelen verkoopt waarop u investeringsaftrek heeft gekregen, kan het zijn dat u deze aftrek geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. Wanneer is dit het geval en hoe kunt u dit in veel gevallen voorkomen.

Desinvesteringsbijtelling
Waarom? Als u investeert, heeft u in een aantal gevallen recht op investeringsaftrek. Het betreft de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). De verkregen aftrekken moet u in sommige gevallen bij verkoop van het bedrijfsmiddel weer bij uw winst tellen, dit is de ‘desinvesteringsbijtelling’.

Hoeveel? De desinvesteringsbijtelling is hetzelfde percentage als u destijds bij het investeren heeft ontvangen. Investeerde u bijv. in 2008 voor € 100.000,-, dan kreeg u 12% KIA, oftewel: € 12.000,-. Als u desinvesteert, bedraagt uw bijtelling ook weer 12% van de verkoopprijs, met een maximum van de KIA, oftewel: € 12.000,-.

Voorkomen bijtelling, enkele adviezen
1. Let op de termijn. Een ontvangen investeringsaftrek hoeft u alleen bij uw winst te tellen als u de investering binnen vijf jaar weer afstoot.

2. Investeer later in het jaar. Bij desinvesteringen gaat het volgens de letter van de wet om vervreemdingen binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u investeerde. Investeerde u dus op 31 december 2012, dan kunt u dit bedrijfsmiddel op 1 januari 2017 weer verkopen, zonder dat u last heeft van de bijtelling.

3. Oudste bedrijfsmiddel eerst. Vanwege bovengenoemde termijn is het bij dezelfde soort investeringsgoederen van belang dat u het oudste bedrijfsmiddel als eerste desinvesteert.

4. Splits uw desinvesteringen. Als u bedrijfsmiddelen afstoot, krijgt u pas met de desinvesteringsbijtelling te maken als u in een jaar voor minstens € 2.300,- desinvesteert. Onder deze grens heeft u geen last van de bijtelling. Bij beperkte desinvesteringsplannen is het daarom raadzaam deze zo mogelijk over meerdere jaren te splitsen.

5. Pas op bij doorschuiven. Binnen de inkomstenbelasting kunt u uw onderneming in een aantal gevallen geruisloos doorschuiven. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf verkoopt aan een werknemer die al drie jaar in dienst is. Als u geruisloos doorschuift, gaan alle verplichtingen over op de nieuwe onderneming en heeft u niet met de desinvesteringsbijtelling te maken.

Meer informatie hierover? Maak een afspraak met onze fiscalist, zij geeft hier graag uitleg over!