De staatssecretaris van Financiën wil zwartspaarders de gelegenheid geven om tussen 2 september 2013 en 1 juli 2014 alsnog hun zwarte geld op te geven zonder dat zij een boete hoeven te betalen.

De versoepeling van de inkeerregeling vloeit voort uit het Wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’ dat onlangs is ingediend bij de Tweede Kamer. Binnen dit nieuwe systeem krijgen goedwillende belastingplichtigen eerder duidelijkheid van de fiscus. Aan de andere kant kan de Belastingdienst onder dit wetsvoorstel belastingplichtigen nog twaalf jaar aanslaan voor verzwegen inkomen en vermogen. In de aanloop naar dit nieuwe heffingssysteem krijgen zwartspaarders de kans om tijdelijk hun verzwegen banksaldi op te geven zonder dat zij een boete krijgen opgelegd. Vanaf 1 juli 2014 geldt de huidige inkeerregeling weer. De boete bedraagt dan 30% van de ontdoken belasting in box 3. Vanaf 1 juli 2015 wordt de boete verhoogd naar 60% van de ontdoken belasting in box 3. Voor ontdoken belasting in box 1 (zwart loon of zwarte winst) zal bij inkeer vóór 1 juli 2014 een boete gelden van 0%. Bij inkeer tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 zal de boete 10% zijn. Vanaf 1 juli 2015 stijgt de boete in beginsel naar 20%.