Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen: de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO).

Wat houdt de TTKZO in?

De TTKZO is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die ouders doorbetaalden tijdens beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren.

Doorbetaling kinderopvang

Tijdens de sluitingsperioden is aan ouders gevraagd om de kinderopvangfactuur door te betalen. Hiermee behielden ouders hun plek op de kinderopvang, bleven kinderopvangorganisaties gefinancierd en konden zij ook noodopvang aanbieden. Ouders die de kinderopvang zelf betalen, zonder overheidsbijdrage, kunnen vanaf 15 mei een tegemoetkoming aanvragen voor het doorbetalen van de factuur tijdens beide sluitingsperioden. De hoogte van de tegemoetkoming wordt onder andere bepaald op basis van de facturen. De tegemoetkoming is per uur niet hoger dan de maximum uurprijs per opvangsoort.

Andere tegemoetkomingen

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen hebben voor de eerste sluitingsperiode (voorjaar 2020) al een tegemoetkoming ontvangen. Ook voor de tweede sluitingsperiode zal een tegemoetkoming worden verstrekt. Deze tweede tegemoetkoming zal door SVB automatisch worden overgemaakt naar ouders die tijdens de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de gegevens die bij Toeslagen bekend zijn voor de kinderopvangtoeslag. Deze ouders hoeven geen aanvraag te doen.

Ouders die voor de kinderopvang een financiële bijdrage ontvangen op basis van gemeentelijke regelingen (voorschoolse educatie, sociaal medische indicatie, kortdurend peuteraanbod), krijgen net als voor de eerste sluitingsperiode een tegemoetkoming via hun gemeente. Gemeenten hebben hiervoor budget gekregen van de Rijksoverheid.

Vragen

Heb je een vraag hebben over de tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang vanaf 15 mei? Neem dan contact op met Margreet Claassen of Mariëlle van Bentum via 0317 413 281. Meer nieuwe omtrent Corona lees je hier.