Per 1 juli 2014 mag u niet langer een proeftijd afspreken bij een tijdelijk contract van zes maanden of korter. Welke mogelijkheden heeft u nog wél?

Voor 1 juli 2014 kon er in het arbeidscontract een proeftijd afgesproken worden. Hoelang deze proeftijd mag zijn, hangt af van de lengte van het contract.

  • Bij een tijdelijk contract van korter dan 2 jaar of zonder einddatum mag de proeftijd maximaal 1 maand bedragen
  • Bij een vast contract of een tijdelijk contract van 2 jaar of langer mag de proeftijd niet langer dan 2 maanden bedragen.

Per 1 juli 2014 kunt u géén proeftijd meer afspreken als het contract voor 6 maanden of korter is. Wat kan er nog wél?

  1. Als u vóór 1 juli 2014 een tijdelijk contract sluit, heeft u niets te maken met het nieuwe recht en kunt u dus een proeftijd afspreken, ook bij een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
  2. U kunt een kort contract sluiten met uw werknemer, bijv. voor twee weken of één maand. U heeft dan geen proeftijd, maar zit ook niet te lang aan de werknemer vast als het toch geen succes blijkt te zijn. Daarna kunt u dan evt. verder met de werknemer met een nieuw contract. Let op. Een kort tijdelijk contract is niet hetzelfde als een proeftijd. U kunt dus niet van het ene op het andere moment van uw werknemer af. U moet het contract ‘gewoon’ uitzitten.
  3. Sluit een contract van zes maanden en één dag. U kunt dan wél een proeftijd van één maand afspreken.
  4. U kunt ook na 1 juli 2014 nog steeds een proeftijd afspreken bij een tijdelijk contract waarvan de einddatum op voorhand nog niet bekend is, bijv. ter vervanging van een zieke collega of voor de duur van een project. Let op. De maximale duur van de proeftijd is dan één maand. Let op. Als u wilt dat uw tijdelijke kracht eerder stopt, bijv. omdat u hem niet meer nodig heeft terwijl de zieke werknemer nog niet terug is, eindigt uw contract niet van rechtswege!