Het gerechtshof in Amsterdam heeft het verzoek gehonoreerd van een onderneemster om terug te komen op haar keuze om het woongedeelte van het woon-werkpand te heretiketteren. Het woongedeelte blijft tot het ondernemingsvermogen behoren.

De vrouw en haar man oefenen in maatschapsverband een tandartsenpraktijk uit. Tot het ondernemingsvermogen behoort een woon-werkpand. In verband met de invoering van de Wet IB 2001 brengen ze het woongedeelte over naar hun privévermogen. In haar IB-aangifte gaat de vrouw uit van een bedrag van € 129.864. Dit is de fiscale en bedrijfseconomische boekwaarde van het woongedeelte ultimo 2000. De inspecteur corrigeert de aangifte. Volgens hem is er sprake van een boekwinst van € 247.136.

In haar pleitnota van begin 2013 komt de vrouw terug op haar verzoek om het woongedeelte te heretiketteren. Het hof honoreert het verzoek van de onderneemster om terug te komen op haar keuze om het woongedeelte te heretiketteren. Het hof stelt vervolgens het belastbaar inkomen vast in overeenstemming met de berekening van de gemachtigde van de vrouw. De inspecteur had hier mee ingestemd. Vervolgens vermindert het hof nog de boete naar nihil.

Ook wordt de heffingsrente verminderd. Verder wordt het onderzoek heropend ter voorbereiding van een nadere uitspraak over de vergoeding van immateriële schade.