Als je in 2020 een schenking hebt ontvangen, bijvoorbeeld van je ouders, dan betaal je hierover mogelijk schenkbelasting. Hiervoor moet dan wel eerst een ‘aangifte schenkbelasting‘ worden ingediend. Doe dit voor 1 maart 2021!

Vermogensoverheveling

Als je een schenking hebt ontvangen, moet je er wel rekening mee houden dat de Belastingdienst ook nog schenkbelasting wil innen. Dit is onder andere het geval als de ontvangen schenking groter is dan de schenkingsvrijstellingen. Aan de hand van een aangifte schenkbelasting doe je hiervan opgave bij de Belastingdienst.

Aangifte schenkbelasting

Wanneer moet je nu aangifte schenkbelasting over 2020 doen? Dit is noodzakelijk als je een schenking hebt ontvangen die groter is dan de vrijstellingen of als je aanspraak wilt maken op een eenmalig verhoogde vrijstelling. Als je dus in 2020 bijvoorbeeld € 10.000 van je ouders hebt ontvangen waarop enkel de reguliere vrijstelling van toepassing is, dan moet er aangifte worden gedaan. Hetzelfde geldt als je een schenking voor je eigen woning of dure studie hebt ontvangen of als je ouders je in 2020 het eenmalig verhoogde bedrag van € 26.457 hebben geschonken.

Als de schenker de schenkbelasting voor zijn rekening neemt, dan moet de schenking gebruteerd worden. Waarom? Omdat de schenker dan feitelijk ook de schenkbelasting schenkt. Dit noemt men een schenking vrij van recht. Indien de schenkbelasting door de ontvanger wordt betaald, kan het netto schenkbedrag worden opgegeven in de aangifte schenkbelasting.

Aangifte voor 1 maart 2021

Voor schenkingen die je in 2020 hebt ontvangen, geldt dat je binnen twee maanden in 2021 hiervan aangifte moet doen. Met andere woorden: jouw aangifte schenkbelasting moet voor 1 maart 2021 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Na het indienen van de aangifte schenkbelasting legt de Belastingdienst een aanslag op. Als de ontvangen schenking hoger is dan de vrijstellingen, dan zal hierop dus een te betalen bedrag vermeld staan. Je krijgt vervolgens acht weken om de verschuldigde schenkbelasting te voldoen. Deze betalingstermijn wordt op het aanslagbiljet vermeld.

Vragen?

Heeft u vragen over de aangifte voor 2021? Neem dan direct contact op met onze belastingadviseurs Margreet Claassen en Mariëlle van Bentum via 0317 – 413281. Lees hier meer over schenkingsvrijstellingen voor 2021.