Het aantal ondernemers groeide afgelopen jaar met 5 procent. Ben jij een van die toekomstige ondernemers, en sta je op het punt om voor jezelf te beginnen? Gelukkig sta je er niet alleen voor, want de overheid heeft regelingen opgesteld om het hebben van een eigen onderneming in de inkomstenbelasting aantrekkelijker te maken.

Zelfstandigenaftrek
Een ondernemer heeft onder voorwaarden jaarlijks recht op zelfstandigenaftrek. Voor het belastingjaar 2018 bedraagt deze aftrek 7.280 euro. De voorwaarden zijn:
1. Je bent ondernemer voor de Inkomstenbelasting
2. Je voldoet aan het urencriterium (Minimaal 1.225 uur werkzaam per jaar)
3. Aan het begin van het belastingjaar heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt. Indien dit wel het geval is, bedraagt de zelfstandigenaftrek 3.640 euro

Startersaftrek
In de eerste vijf jaar van je ondernemersbestaan heb je als je voldoet aan de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek ook maximaal drie keer recht op de startersaftrek. Deze aftrek is speciaal in het leven geroepen om de startende ondernemer op weg te helpen en bedraagt in 2018 2.123 euro.

Meewerkaftrek
Als je partner minimaal 525 uren per jaar meewerkt in de onderneming zonder vergoeding te ontvangen, kom je in aanmerking voor de meewerkaftrek. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het aantal uren dat meegewerkt wordt door de partner en bedraagt een percentage van de winst. Het is goed om te weten dat de ondernemer alleen recht heeft op de meewerkaftrek als er voldaan wordt aan het urencriterium.

MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling vermindert de winst uit onderneming na aftrek van de eerder genoemde ondernemersaftrek ongeacht of je voldoet aan het urencriterium. Voor het belastingjaar 2018 bedraagt de aftrek 14%.

Als je een bedrijf start, heb je vooral in het begin veel investeringskosten. Om je tegemoet te komen, heeft de overheid een aantal investeringsregelingen in het leven geroepen:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Met de KIA-regeling kun je aftrek krijgen op aangeschafte bedrijfsmiddelen. De belangrijkste voorwaarde is dat een bedrijfsmiddel minimaal 450 euro kost en nodig is om je bedrijf draaiende te houden. Bijvoorbeeld een computer om uw administratie bij te houden. Om voor de KIA in aanmerking te komen moet het totaalbedrag van de investeringen minimaal 2.300 euro en maximaal 311.243 euro bedragen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Met de EIA-regeling kun je de kosten verlagen door te investeren in aangewezen energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Het leuke is dat je als ondernemer dubbel voordeel ervaart, want de energiekosten gaan omlaag en je betaalt minder belasting.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Met de MIA-regeling kun je profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36 procent van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop de gebruikelijke kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voorwaarde is wel dat het bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd op de milieulijst staat en aan de daaraan gestelde eisen voldoet. Deze lijst is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kleine ondernemersregeling
Als (startende) ondernemer kun je te maken krijgen met een matige omzet, maar je bent dan nog wel verplicht om BTW af te dragen. Om de ondernemer tegemoet te komen kennen we de kleine ondernemings-
regeling voor ondernemers die per jaar niet meer dan 1.883 euro BTW verschuldigd zijn. Hierdoor hoef je weinig tot geen BTW te betalen. Vanaf 2019 gaat de kleine ondernemersregeling mogelijk op de schop en wordt er gekeken naar de omzet voor de (eventuele) toepassing van de regeling. Volgens het voorstel mag de regeling dan toegepast worden bij een lagere omzet dan 17.500 euro.