Teelt u fritesaardappelen of hoort uw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? En heeft u uw producten door de corona maatregelen niet kunnen verkopen en/ of lijdt u omzetschade? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen.

Voor fritesaardappeltelers geleden andere voorwaarden dan voor de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw. Hieronder geven wij u een uitleg van de tegemoetkoming en een opsomming van de voorwaarden per branche.

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers

Heeft u in de periode van 16 maart tot en met 31 augustus 2020 uw producten door de coronamaatregelen niet kunnen verkopen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

Budget

U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de hoeveelheid fritesaardappelen die u nog in voorraad heeft en niet meer verkocht kan worden. Elke teler krijgt maximaal 6 cent per kilogram fritesaardappelen. De vergoeding is maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020. U krijgt minimaal € 1.000 en maximaal € 150.000.

Hiervoor is € 50 miljoen beschikbaar. Wordt er in totaal meer aangevraagd? Dan krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder en ontvangt u hier bericht over.

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor telers van consumptie- of fritesaardappelen. Uw bedrijf moet op 12 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U heeft een fysieke vestiging in Nederland en zit niet in faillissement. Ook heeft uw bedrijf geen verzoek gedaan bij de rechtbank om uitstel van betaling.
U kunt de hoofdactiviteit achteraf niet veranderen om de tegemoetkoming alsnog te krijgen. Is aardappelteelt niet de hoofdactiviteit van uw bedrijf? En heeft u berekend dat u voor uw voorraad een tegemoetkoming van in elk geval € 1.000 kunt aanvragen?

Voorwaarden

U kunt door de maatregelen tegen het coronavirus uw fritesaardappelen niet leveren. Dat geldt voor de periode van 16 maart tot en met 31 augustus. Het gaat om levering aan:

 • de voedingsindustrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse aardappelproducten
 • groothandel
 • detailhandel (in kleinverpakking).

U vraagt alleen een tegemoetkoming aan voor de fritesaardappelen die nog niet eerder zijn verhandeld op de termijnmarkt.

In uw bedrijf:

 • vraagt u voor uw werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;
 • houdt u uw werknemers zoveel mogelijk in dienst;
 • blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk, dat geldt voor alle contractvormen;
 • betaalt u het loon van de werknemers door.

Krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Deze bedragen moet u van uw tegemoetkoming afhalen. U krijgt bijvoorbeeld al een andere tegemoetkoming of geld van uw verzekering. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee.

Aanvraagperiode en -proces

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 7 mei tot en met 4 juni 2020. Dit kan alleen digitaal via Direct regelen op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 1 (of hoger).
Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Wanneer krijg ik de tegemoetkoming?

Na uw aanvraag krijgt u 30% van de tegemoetkoming als voorschot. Daarna vraagt u de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aan. U krijgt de rest van het bedrag binnen 8 weken nadat de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken is ontvangen. Deze termijn kan langer worden als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld.

Vaststelling aanvragen

U krijgt een e-mail waarin staat vanaf wanneer u de vaststellingsaanvraag met bijlagen kunt versturen. Dat doet u uiterlijk 15 september 2020. Hiervoor stuurt u bewijsstukken mee:

 • Documenten die laten zien hoeveel fritesaardappelen u niet leverde. Het gaat om levering aan:
  • de voedingsindustrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse aardappelproducten
  • aan groothandel
  • detailhandel (in kleinverpakking)
   Dit zijn CMR-vrachtbrieven, weegbonnen en facturen.
 • Een certificaat dat laat zien dat het gaat om de oogst consumptieaardappelen van 2019 in Nederland. Het gaat om een VVA-certificaat, VVAK-certificaat of GLOBAL G.A.P-certificaat.

Andere financiële steun gekregen

Krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Dan stuurt u documenten over:

 • Verzekeringsuitkeringen;
 • Ontvangen uitzonderlijke steun van de EU zoals staat in de artikelen 219, 221, 222 van Verordening (EU) 1308/2013;
 • Ontvangen steun of uitkeringen uit bestaande nationale regelingen door COVID-19. Dit zijn geen leningen en/of borgstellingsregelingen, fiscale maatregelen of andere maatregelen die de liquiditeit of solvabiliteit van uw onderneming steunen.

Na uw aanvraag

De aanvraag wordt achteraf gecontroleerd. Uw aanvraag wordt niet goedgekeurd als u niet voldoet aan de voorwaarden van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de gegevens in het Handelsregister op 12 maart 2020. Via KVK wordt een faillissementscontrole uitgevoerd.
Wordt de aanvraag niet goed gekeurd? Dan kan het voorschot terugvordert worden.

Wetten en regels

De Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 is gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

Hoort uw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? En heeft uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

Budget

Hoeveel geld u krijgt hangt af van uw omzetschade. Het gaat om de omzet van de periode 12 maart tot en met 11 juni, in de jaren 2017 tot en met 2020. De omzet bestaat uit de inkomsten die u had door de verkoop van producten. De koper heeft de leveringen al betaald. Voor de omzet van 2020 heeft u de producten al wel geleverd, maar kan de klant ook nog in de post Debiteuren staan.
U berekent het gemiddelde van de 3 vorige jaren. U bepaalt dan het verschil met 2020 en haalt daar 30% af. De uitkomst is uw omzetschade. De tegemoetkoming is 70% van dit bedrag.

Heeft u een groothandelsbedrijf? Dan rekent u niet met de omzet, maar met de brutowinstmarge. U berekent dan hoeveel lager uw brutowinst is. Dat doet u door de inkoopwaarde van het product af te halen van de omzet.

U kunt een maximum bedrag als tegemoetkoming krijgen. In Tabel 1 Indeling maximale tegemoetkoming ziet u hoeveel dat voor uw bedrijf is.

Tabel 1 Indeling maximale tegemoetkoming

Gemiddelde omzet in de periode van
12 maart – 11 juni in 2017-2018-2019
Maximum bedrag per bedrijf
Minder dan € 200.000 € 100.000
€ 200.000 tot € 500.000 € 250.000
€ 500.000 tot € 3 miljoen € 500.000
€ 3 miljoen of meer € 1 miljoen

Er is in totaal € 600 miljoen beschikbaar. Wordt er in totaal meer aangevraagd? Dan krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder en ontvangt u hier bericht van.

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor ondernemers die werken in de volgende sectoren:

 • Teelt van bloembollen;
 • Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond;
 • Teelt van overige sierplanten in de volle grond;
 • Teelt van perkplanten in de volle grond;
 • Teelt van perkplanten onder glas;
 • Teelt van potplanten onder glas;
 • Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond;
 • Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas;
 • Groothandelaren in de producten van de teelten die hierboven staan;
 • Wegtransporteurs die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren van:
  • bloembollen
  • sierplanten
  • perkplanten
  • potplanten
  • snijbloemen
  • heesters
  • boomkwekerijgewassen
 • Vermeerderaars van:
  • sierplanten
  • perkplanten
  • potplanten
 • Veilingen van sierteeltproducten;
 • Voedingstuinbouw:
  • Telers en groothandelaren. Alleen voor de leveringen aan bedrijven die in KVK staan ingeschreven met een hoofdactiviteit zoals in Tabel 2 Klanten voedingstuinbouw. En met de code van de Standaard bedrijfsindeling (SBI) die daarbij hoort. Of een vergelijkbare unieke aanduiding. Dat kunnen directe en indirecte leveringen zijn. Deze leveringen zijn in elk geval 75% van uw totale omzet.

Tabel 2 Klanten voedingstuinbouw

Omschrijving activiteit SBI-code
Hotel-restaurants 55.10.1
Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden 55.10.2
Restaurants 56.10.1
Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. 56.10.2
Eventcatering 56.21
Kantines en contractcatering 56.29
Cafés 56.30

Uw bedrijf moet op 12 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U heeft een fysieke vestiging in Nederland en zit niet in faillissement. Ook heeft uw bedrijf geen verzoek gedaan bij de rechtbank om uitstel van betaling.

Lees voordat u de tegemoetkoming aanvraagt de voorwaarden en voor wie de tegemoetkoming is.

Voorwaarden

U heeft in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020:

 • in elk geval 30% minder omzet of bruto winst;
 • een doorlopende productie, maar weinig omzet;
 • producten die niet of slecht houdbaar zijn, met weinig of geen andere mogelijkheden om ze toch te gebruiken;
 • te maken met een seizoenspiek in productie, bezetting van personeel en omzet.

In uw bedrijf:

 • vraagt u voor uw werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;
 • houdt u uw werknemers zoveel mogelijk in dienst;
 • blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk;
 • betaalt u het loon van de werknemers door.
  Dat geldt voor alle contractvormen.

Krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Deze bedragen moet u van uw tegemoetkoming afhalen. U krijgt bijvoorbeeld al een andere tegemoetkoming of geld van uw verzekering. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee.

Aanvraagperiode en -proces

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 7 mei tot en met 4 juni 2020. Dit kan alleen digitaal via Direct regelen op mijn.rvo.nl. U logt in met eHerkenning niveau 1 (of hoger).
Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Wanneer krijg ik de tegemoetkoming?

U ontvangt binnen 5 werkdagen een voorschot. Dit is de helft van de tegemoetkoming. Daarna vraagt u de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aan. U krijgt de rest van het bedrag binnen 8 weken nadat de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken is ontvangen. Deze termijn kan langer worden als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld.

Vaststelling aanvragen

U krijgt een e-mail waarin staat vanaf wanneer u de vaststellingsaanvraag met bijlagen kunt versturen. Dat doet u uiterlijk 31 augustus 2020. Voor de vaststellingsaanvraag stuurt u bewijsstukken mee.

Andere financiële steun gekregen

Krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Dan stuurt u documenten over:

 • verzekeringsuitkeringen
 • ontvangen uitzonderlijke steun van de EU zoals staat in de artikelen 219, 221 of 222 van Verordening 1308/2013.
 • ontvangen steun of uitkeringen uit bestaande nationale regelingen door COVID-19. Daarmee bedoelen we geen leningen en/of borgstellingsregelingen, fiscale maatregelen of andere maatregelen die de liquiditeit of solvabiliteit van uw onderneming steunen.

Na uw aanvraag

De aanvraag wordt achteraf gecontroleerd. Uw aanvraag wordt niet goedgekeurd als u niet voldoet aan de voorwaarden van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de gegevens in het Handelsregister op 12 maart 2020. Via KVK wordt een faillissementscontrole uitgevoerd. Wordt de aanvraag niet goedgekeurd? Dan kan het voorschot terugvordert worden.

Wetten en regels

De Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Margreet Claassen adviseert u graag en is bereikbaar op telefoonnummer 0317-413281 of per e-mail via info@sedl.nl