Er komt een Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor bedrijven met maximaal 250 mensen in dienst die voor de periode november 2022 tot en met december 2023 gaat gelden.

Voorwaarden TEK-regeling

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming energiekosten (TEK) moet de ondernemer aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. De energiekosten bedragen ten minste 7% van de omzet;
2. De onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 kubieke meter gas of 50.000 kilowattuur aan elektriciteit;
3. De onderneming heeft minder dan 250 werknemers in dienst;
4. De jaaromzet mag niet hoger zijn dan € 50 miljoen.

 

Niet in aanmerking komende ondernemingen

De hoogte van de tegemoetkoming energiekosten wordt vooralsnog als volgt voorgesteld:

  • De tegemoetkoming zal bestaan uit 50% van de energiekostenstijging boven de drempelprijs. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 cent per kilowattuur elektriciteit;
  • Er geldt een maximumvergoeding van € 160.000 per ondernemer. Voor landbouwbedrijven geldt een maximumvergoeding van € 62.000;

Op dit moment kan nog geen TEK worden aangevraagd. De openstelling van de regeling laat waarschijnlijk nog tot april 2023 op zich wachten. De Europese Commissie moet de nieuwe regeling namelijk nog goedkeuren en de regeling moet nog uitgewerkt worden. In de tussentijd zal het kabinet coulant omgaan met individuele ondernemers die een verzoek voor (verdere) uitstel van belasting indienen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Via de website van de RVO kunnen ondernemers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK. Daarnaast kunnen zij terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel.

 

Vragen

Mocht je vragen hebben over bovenstaande informatie dan zijn Margreet Claassen- Lamers en Moysa Samoed je graag van dienst.

Zij zijn te bereiken via 0317 – 413281