Heeft u over het jaar 2016 al een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting gehad, maar verwacht u dat deze te laag is? Kom dan snel in actie en voorkom dat u 8% rente moet betalen aan de Belastingdienst. Dit geldt ook voor de inkomstenbelasting. Gelukkig geldt daar een lagere rente van 4%.

Heeft u al eerder een voorlopige aanslag 2016 gehad en verwacht u dat deze te laag is? Kom dan snel in actie! Hoewel de Belastingdienst pas rente voor het belastingjaar 2016 berekend vanaf 1 juli 2017, heeft de Belastingdienst ook 14 weken de tijd om een aanslag op te leggen. De Belastingdienst heeft toegezegd dat wanneer er voor 1 mei 2017 een aanslag wordt aangevraagd, zij geen belastingrente berekenen.

Let op!
Het is ook mogelijk om in plaats van een verzoek meteen de aangifte 2016 in te dienen. Heeft u nog geen voorlopige aanslag 2016 ontvangen dan moet u dit doen vóór 1 april 2017 om er zeker van te zijn dat u geen belastingrente hoeft te betalen. Heeft u al wel een voorlopige aanslag 2016 ontvangen, dan biedt het indienen van de aangifte geen uitkomst (omdat de Belastingdienst 19 weken de tijd heeft om daarvoor een aanslag op te leggen) en is het verstandig om in ieder geval ook een herziene voorlopige aanslag VPB 2016 in te dienen.