In veel leaseregelingen is het niet meer toegestaan om de tankpas voor de auto van de zaak in het buitenland te gebruiken.

Brandstofkosten buitenland voor gebruiker.
De zomervakantie komt er weer aan en dit betekent dat veel van uw werknemers in het buitenland op zoek gaan naar zon, zee en strand. Als zij voor deze reis gebruikmaken van hun leaseauto, dan zullen zij in het buitenland moeten tanken. In veel leaseregelingen is het tegenwoordig niet meer mogelijk om buiten Nederland de tankpas hiervoor te gebruiken. Dit betekent dat uw werknemers zelf opdraaien voor deze kosten.
Met wat hulp van u is het echter mogelijk deze uitgaven in mindering te brengen op de fiscale bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Daarmee krijgt uw werknemer al snel zo’n 40% van de kosten indirect vergoed. U moet zich dan wel aan enkele regels houden.
Allereerst moet voor de vakantie schriftelijk zijn overeengekomen dat deze brandstofbonnen via uw loonadministratie als kosten voor het privégebruik van de auto in aanmerking zullen worden genomen. Uiteraard moet uw werknemer na afloop van zijn vakantie de bijbehorende betaalbewijzen overleggen. Als dit goed is geregeld, mogen de buitenlandse brandstofkosten in mindering worden gebracht op de bijtelling en heeft uw werknemer een mooi fiscaal voordeel zonder dat het u iets kost. De aftrek van deze kosten mag er nooit toe leiden dat de bijtelling negatief wordt. Vooral bij auto’s met een laag bijtellingspercentage kan deze grens snel in zicht komen.

Voorbeeld.
Uw werknemer is tijdens de vakantie aan brandstof en tol € 900,- kwijt. U vergoedt deze kosten en komt met uw werknemer schriftelijk overeen dat hij op maandbasis een eigen bijdrage voor het privégebruik gaat betalen van € 75,- (of dat de reeds overeengekomen eigen bijdrage wordt verhoogd met € 75,-). Voor u loopt dit kostenneutraal. Als uw werknemer in het 40%-tarief valt, bedraagt het belastingvoordeel € 360,-. Dit kan ook bij de DGA worden toegepast.
Over de eigen bijdrage van de werknemer moet wel btw worden afgedragen.