TVL tweede kwartaal 2021 nu aan te vragen

2021-10-13T15:12:45+00:00 20 juli, 2021|

Ondernemers die al dan niet vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben, kunnen de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het tweede kwartaal van 2021 nu hier aanvragen. TVL Via de TVL komt de overheid tegemoet in de kosten van vaste lasten. De hoogte van de TVL is gerelateerd aan jouw omzetverlies en aan de hoogte van de vaste lasten. De hoogte wordt gebaseerd op branchecijfers. Lees meer

Vraag subsidieregeling evenementen op tijd aan!

2021-10-14T07:51:58+00:00 25 juni, 2021|

Organisatoren die een evenement hebben moeten annuleren als gevolg van een evenementenverbod, kunnen subsidie aanvragen dat de kosten voor het organiseren van het evenement dekt. De Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 is erop gericht dat de organisator van een evenement zijn toeleveranciers kan betalen voor zover hij daartoe privaatrechtelijk verplicht is. Lees wanneer je in aanmerking komt en hoe je de subsidieregeling evenementen kunt aanvragen. Wanneer kom ik in Lees meer

TVL voor starters open vanaf 31 mei

2021-10-14T07:51:11+00:00 1 juni, 2021|

Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hieronder lees je meer over de voorwaarden. De regeling is bedoeld voor mkb’ers en zzp’ers met een vestigingsadres anders dan hun woonadres. Met deze aparte startersregeling kunnen ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar 30% omzetverlies hadden Lees meer

Belangrijkste wijzigingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

2021-10-14T07:52:52+00:00 1 juni, 2021|

Ruimere referentieperiode Tijdens de openstelling TVL Q1 2021 hadden ondernemers om verschillende redenen geen of weinig omzet in het referentiekwartaal, waardoor ze minder of geen TVL ontvingen. Dat had grote gevolgen voor deze mensen. Hierover is uitgebreid gesproken in de Tweede Kamer. 14 mei is er een motie aangenomen: TVL Q2 2021 heeft een ruimere referentieperiode gekregen. Je kunt kiezen of je Q2 2019 gebruikt als referentieperiode, of Q3 Lees meer

Aanvraag subsidie praktijkleren weer open vanaf 2 juni

2021-10-14T08:14:17+00:00 26 mei, 2021|

Bied je als werkgever begeleiding aan een leerling, student of deelnemer van een beroepsopleiding? Als je in het schooljaar 2020/2021 een werk- of leerplaats hebt aangeboden, dan heb je mogelijk recht op de Subsidie Praktijkleren. Met deze subsidieregeling stimuleert de overheid werkgevers om praktijk- en werkleer plaatsen aan te bieden. Hoe hoog is de subsidie? Het maximale subsidiebedrag per deelnemer bedraagt € 2.700 per schooljaar. De aanvraag voor subsidie Lees meer

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang vanaf 15 mei

2021-10-14T08:12:52+00:00 11 mei, 2021|

Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen: de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Wat houdt de TTKZO in? De TTKZO is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die ouders doorbetaalden tijdens beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren. Doorbetaling kinderopvang Tijdens Lees meer

Extra aftrek voor duurzame en milieubesparende investeringen

2021-10-14T08:19:29+00:00 20 januari, 2021|

Bent u van plan dit jaar een of meerdere duurzaam/milieubesparende investeringen te doen? Kijk dan of deze investeringen op de nieuwe Milieu- en Energielijst 2021 staan. Denk bijvoorbeeld aan duurzame gebouwen, vernieuwende milieutechnieken en energiezuinige transportmiddelen. Voor zulke duurzame en milieubesparende investeringen kunt u aanspraak maken op extra (belasting)aftrek. Milieu-investeringsaftrek Als u investeert in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst 2021, dan kunt u aanspraak maken op de Lees meer

Subsidie voor elektrische auto

2021-10-14T08:18:59+00:00 8 januari, 2021|

Er is dit jaar weer subsidie beschikbaar voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Alleen de eerste 277 aanvragen worden gehonoreerd. Dus wees er snel bij! Subsidie alleen voor particulieren De subsidie is alleen bestemd voor particulieren. Ondernemers kunnen de subsidie weliswaar ook aanvragen, maar zijn dan verplicht de auto in privé te houden. De subsidie bedraagt € 4.000 voor een nieuwe elektrische auto en € 2.000 voor een Lees meer

Ga naar de bovenkant