Subsidieregeling praktijkleren aanvragen

Biedt u binnen uw bedrijf begeleiding aan leerlingen, studenten of deelnemers aan een beroepsopleiding? Tot 17 september a.s. kunt u nog aanvragen voor Subsidieregeling praktijkleren indienen!

De subsidie is bedoeld voor erkende leerbedrijven die een werkplaats ter beschikking stellen aan leerlingen, studenten en deelnemers in diverse onderwijsniveaus. U hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.  Het maximale subsidiebedrag per deelnemer is 2.700 euro per schooljaar.

Welke doelgroepen?

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Mbo-studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
 • Hbo-studenten die een duale of deeltijd opleiding volgen
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Subsidie aanvragen

De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en dient u achteraf in. Voor deze subsidieaanvraag gaat het dus om het studiejaar 2017/2018. Het tijdspad ziet er als volgt uit:

 • Tijdvak indiening
  2 juni 2018 tot en met 17 september 2018
 • Deadline indiening
  Uiterlijk 17 september 2018 17:00 uur
 • Besluit en betaling
  Uiterlijk 15 december 2018

Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer-) overeenkomst. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding.

Uitbreiding huidige regeling

Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 wordt de regeling uitgebreid. U kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het

 • Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO),
 • Praktijkonderwijs (PRO)
 • Entreeopleiding in het voortgezet onderwijs

De Subsidieregeling praktijkleren loopt in haar huidige vorm tot en met 31 december 2018. Over de voortzetting van de regeling wordt na verwachting in de zomer van 2018 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een besluit genomen.

Wanneer u meer informatie wilt over deze subsidie, onze loonafdeling vertelt u er graag meer over.

2018-07-05T11:41:45+00:00 5 juli, 2018|