Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie.

Aftrekbare scholingsuitgaven die je in 2021 betaalt, mag je nog aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting 2021. Scholingsuitgaven die je in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar.

Scholingsuitgaven

De aftrek van scholingsuitgaven is afgeschaft. Dat zijn uitgaven wegens het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Uitgaven voor het onderhouden van bestaande kennis blijven voor een winstgenieter aftrekbaar. Deze kosten kunnen door werkgevers belastingvrij aan hun werknemers worden verstrekt of vergoed (gerichte vrijstelling).

STAP

Voor scholingsuitgaven kan vanaf 1 maart 2022 een aanvraag worden gedaan op de nieuwe Subsidieregeling STAP-budget bij het UWV.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 1.000 (inclusief BTW) per jaar. Bij meerjarige scholing wordt telkens voor maximaal één opleidingsjaar de subsidie verstrekt. De STAP-subsidie wordt niet verstrekt voor zover van een derde een bijdrage in de scholingskosten wordt ontvangen.

De subsidie wordt verleend aan de aanvrager (dat is degene die de scholing volgt), maar rechtstreeks uitbetaald aan de opleider. De aanvrager moet een voldoende band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat de studie wordt afgerond. Dat is het geval wanneer de scholing is voltooid met een diploma of aanwezigheidscertificaat. Of wanneer een aanwezigheids- of deelnamepercentage van minstens 80% is behaald. Als de opleiding niet wordt afgerond, zal de opleider de subsidie moeten terugbetalen aan het UWV. De opleider zal de kosten dan alsnog in rekening brengen bij de aanvrager.

De subsidiabele kosten zijn:

  • les-, cursus-, college- of examengeld;
  • kosten van door de opleider verplicht gestelde leer- of beschermingsmiddelen, voor zover direct noodzakelijk voor de opleiding en de kosten door de opleider in rekening worden gebracht;
  • kosten voor een EVC-procedure, die door de EVC-aanbieder in rekening worden gebracht (EVC is: Erkenning van eerder Verworven Competenties).

Vragen

Heb je vragen over het STAP-budget? Neem dan contact op met Margreet Claassen via 0317 413 281.

Meer S+DL nieuws lees je hier.