Indien u als ondernemer een subsidie ontvangt, is het van belang te weten of deze met btw belast is. Waar hangt het van af of u over uw subsidie btw betaalt en wat is daarbij van belang?

Indien u over een subsidie btw moet afdragen, houdt u netto minder over. Hierover ontstaat nogal eens verwarring en verschillende rechters zijn er inmiddels aan te pas gekomen om duidelijkheid te scheppen.

Wanneer btw-belast?
Als de subsidie direct gekoppeld is aan een bepaalde levering of dienst, is de subsidie met btw belast. Bijvoorbeeld een subsidie van een bierbrouwer om tijdens een concert zijn bier te verkopen.
Als u subsidie ontvangt voor een prestatie ten behoeve van iemand anders, is de subsidie alleen belast als deze op de prestatie is afgestemd. Deze zogenaamde ‘prijssubsidie’ is dus verbonden aan de prijs van de levering of dienst.

De overheid subsidieert nogal eens zaken in de vorm van een exploitatiesubsidie, om zodoende de betreffende dienst niet te duur te maken, zoals een theater of zwembad.
Dergelijke subsidies hebben weliswaar een verband met de prijs van de prestatie, maar zijn daarvan te ver verwijderd om belast te zijn met btw. Op dergelijke subsidies drukt dus geen btw. Dat voldaan moet worden aan bepaalde voorwaarden om de subsidie te verkrijgen, maakt dit niet anders.

Subsidiezaak
De regels voor btw op subsidies zijn niet altijd even duidelijk, zo blijkt in de praktijk. Onlangs nog bracht een advocaat zijn zaak voor de rechter, omdat hij het niet eens was met de correctie van de inspecteur (Hof Den Haag, 29.03.2013).

De advocaat ontving van de overheid subsidie op zaken die hij voerde voor minvermogenden. De advocaat vond dat de subsidie onbelast diende te zijn. Hij voerde onder meer aan dat hij zelf geen factuur voor de subsidie had uitgeschreven, maar de rechter oordeelde dat dit niet van belang was. Ook week de subsidie nogal fors af van het normaal in rekening gebrachte tarief, maar daarmee ontbrak volgens de rechter nog niet het verband tussen de prestatie en de prijs. Ook het feit dat een toegekende subsidie na afloop van een zaak onder omstandigheden diende te worden terugbetaald, maakte dit niet anders. De naheffingsaanslag btw bleef dan ook in stand.

Wat kunt u hiermee?
In de praktijk is er vaak een spanningsveld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor wat betreft de btw op subsidies. Een gerichte, prijsgebonden subsidie is belast. Bij advocatentarieven bijvoorbeeld zal de overheid juist willen dat de subsidie direct gekoppeld is aan de prestatie en niet snel kiezen voor een regeling waarbij een subsidie wordt toegezegd los van de feitelijk verrichte dienst. Hieronder een tweetal tips:

  1. Is er over een subsidie te onderhandelen, probeer dan de directe koppeling tussen prestatie en subsidie te omzeilen. Alleen dan heeft u de meeste kans dat de subsidie onbelast blijft.
  2. Als u de btw niet kunt omzeilen, neem dit dan duidelijk in de subsidieaanvraag mee. Wellicht kan dat leiden tot een hoger subsidiebedrag.

Wanneer u aanvullende uitleg over subsidies wilt, de fiscale afdeling beantwoord met plezier uw vragen.