Veel dga’s werken vanuit een holding-BV voor hun werkmaatschappij. Op grond van een managementovereenkomst wordt er iedere maand een fee betaald voor deze diensten. Moet hiervoor een factuur met btw worden verstuurd?

Managementovereenkomst
Indien u als dga vanuit uw holding-BV werkzaamheden verricht voor uw werkmaatschappij, wordt er vaak een managementovereenkomst opgemaakt. Daarin wordt vastgelegd dat uw holding u uitleent aan de onderneming tegen een bepaalde vergoeding. Dit maakt het mogelijk om in loondienst bij uw (personal) holding te blijven.

Hoe zit het met de btw?
Uw personal holding is over de management fee 21% btw verschuldigd. Als uw werkmaatschappij btw-belaste prestaties verricht, is dit geen probleem. De werkmaatschappij kan dan immers de door de holding in rekening gebrachte btw direct weer aftrekken. Als uw werkmaatschappij geen (volledig) aftrekrecht heeft, dan kan er ‘btw-schade’ ontstaan. Een oplossing hiervoor kan worden gevonden in het vormen van een fiscale eenheid omzetbelasting. Nadeel hiervan is wel dat uw holding dan hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de btw-schulden van de fiscale eenheid.
Omdat de btw-heffing over de management fee meestal neutraal verloopt (enerzijds afdragen, anderzijds aftrekken), voelt dit als een vestzak-broekzaksituatie. Hierdoor zijn er ondernemers die besluiten geen facturen meer uit te reiken en de btw-afdracht (en aftrek) achterwege te laten. Dit is niet verstandig. De Belastingdienst kan namelijk op een later moment de niet-afgedragen btw naheffen. Zelfs als men dan de aftrek van voorbelasting bij de werkmaatschappij toestaat, kunt u schade hebben in de vorm van een boete (10%) en belastingrente.

Facturatie verplicht
Een managementconstructie tussen uw (personal) holding en de werkmaatschappij is een goede manier om geld naar de holding te brengen. Hiermee kan uw salaris worden betaald. Als er geen sprake is van een fiscale eenheid voor de btw, moet u wel facturen met btw opmaken. De verschuldigde btw moet worden afgedragen en kan worden teruggevraagd door de werkmaatschappij.