Vanaf 1 januari 2021 gelden strengere regels voor schenkingen aan goede doelen met een ANBI-status. De Belastingdienst gaat schenkingen in contanten volgend jaar aan banden leggen. Ook gaat zij een een taxatieplicht invoeren voor bepaalde schenkingen in natura. Daarnaast wil de fiscus een einde maken aan voorwaardelijke schenkingen.

Contante schenkingen niet meer aftrekbaar

Bij een schenking in contanten aan een goed doel met een ANBI-status in 2020 kan de gift nog worden afgetrokken als er een kwitantie van de schenking is. Vanaf 2021 zijn contante schenkingen niet meer aftrekbaar. Wel zijn er alternatieven, zoals het overmaken van een gift. Via een bankafschrift is de gift in dat geval eenvoudig te bewijzen.

Afspraken goede doelen sector

De Belastingdienst heeft ook afspraken gemaakt met de goede doelen sector. Een onafhankelijke taxatie is vereist als de waarde van de gift in natura meer is dan €2.500. Bovendien is afgesproken dat de charitatieve sector meewerkt aan het opsporen van fraude bij herroepelijke schenkingen (ook wel voorwaardelijke schenkingen genoemd). Bij dit soort schenkingen doneert de belastingplichtige in een kalenderjaar een fors bedrag aan een goed doel en trekt dat af via de giftenaftrek. Vervolgens komt hij hier in het nieuwe kalenderjaar, vaak met een bepaald excuus, op terug.