De Europese Commissie heeft Nederland begin dit jaar in gebreke gesteld omdat onze nationale regelgeving wat betreft opgaaf Intra Communitare Prestaties (ICP) tot dat moment afweek van de Europese regelgeving.
Tot 1 januari 2012 mochten accountants per kwartaal aangifte OB indienen voor cliënten, mits het totaalbedrag (excl BTW) van de intracommunautaire leveringen binnen Europa onder de grens viel van € 100.000 per kwartaal. Volgens de EU-regelgeving ligt deze grens op € 50.000 per kwartaal. De Europese Commissie heeft Nederland verzocht de nationale regelgeving hierop aan te passen.

Vanaf 1 januari 2016 moeten accountants voortaan maandelijks een opgaaf ICP indienen voor ondernemers die per kwartaal meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen.