Strakkere termijn voor opgave ICP

De Europese Commissie heeft Nederland begin dit jaar in gebreke gesteld omdat onze nationale regelgeving wat betreft opgaaf Intra Communitare Prestaties (ICP) tot dat moment afweek van de Europese regelgeving.
Tot 1 januari 2012 mochten accountants per kwartaal aangifte OB indienen voor cliënten, mits het totaalbedrag (excl BTW) van de intracommunautaire leveringen binnen Europa onder de grens viel van € 100.000 per kwartaal. Volgens de EU-regelgeving ligt deze grens op € 50.000 per kwartaal. De Europese Commissie heeft Nederland verzocht de nationale regelgeving hierop aan te passen.

Vanaf 1 januari 2016 moeten accountants voortaan maandelijks een opgaaf ICP indienen voor ondernemers die per kwartaal meer dan € 50.000 aan goederen leveren aan ondernemers in andere EU-landen.

2017-03-30T11:55:29+00:00 29 oktober, 2015|