Het lukt de Belastingdienst al langere tijd niet om de vele bezwaren binnen de Awb-termijn af te handelen. Staatssecretaris Snel wil deze ontwikkeling keren.
Snel heeft een brief naar de Tweede een brief gestuurd waarin hij de vertraagde behandeling van de bezwaarschriften heeft geanalyseerd. De hoofdoorzaken van de vertraging betreffen hierbij het tekort aan capaciteit, ict-problemen en de sturing. De bezwaarbehandeling in de inkomensheffing, de omzetbelasting en bij de Douane behoeven extra maatregelen. De volgende maatregelen worden getroffen om de vertraging op te lossen.

 Maatregelen

Voor de inkomensheffing heeft de staatssecretaris drie maatregelen getroffen:
1. tijdelijk inzetten van externe inhuur,
2. het versterken van de formatie, en
3. procesvereenvoudiging en verbetering risicoselectie.

Voor de omzetbelasting gaat het om:
1. terugplaatsen van capaciteit,
2. versterken van de formatie, en
3. scherper sturen.

Bij de Douane betreft het verschillende maatregelen om de bezwaarbehandeling te versnellen. Verwacht wordt dat de drukte door de Brexit bij de Douane nog verder zal toenemen.
Daarbij meldt de staatssecretaris dat de maatregelen naar verwachting niet tot gevolg zullen hebben dat de bezwaarbehandeling komend jaar al helemaal op orde zal zijn. Dit alles laat onverlet dat hij wil dat burgers en bedrijven die bezwaar maken bij de Belastingdienst kunnen rekenen op een tijdige reactie. Daarom houdt hij de beoogde verbetering van de bezwaarbehandeling scherp in de gaten.