Nieuwe kansen en rendementsverbetering door data-analyse en Business Intelligence (BI)

Voor het nemen van belangrijke strategische beslissingen en het bepalen van de visie voor de toekomst is deskundig advies letterlijk van levensbelang. Bij Schuurman + De Leeuw in Wageningen hebben ze een compleet palet diensten in huis om de ondernemer te ondersteunen bij die beslissingen. Dat palet is nog verder uitgebreid.

Zeker bij fusies en overnames is een grondige analyse van alle in de loop der jaren verzamelde bedrijfsgegevens cruciaal om een realistisch beeld te hebben van de stand van zaken. De rol van de accountant-adviseur is daarbij belangrijk, maar die kan tegenwoordig niet zonder de expertise van een ter zake deskundige IT’er. Bij Schuurman & De Leeuw (S+DL) onderkenden ze dit, daarom is een samenwerking aangegaan met Jörgen Peerik. Dat werd het label Road 2 BI (R2BI). Geen enkel bedrijf kan tegenwoordig meer zonder een hoge mate van automatisering van de zakelijke processen. Het probleem is echter dat er in de loop der jaren heel veel gegevens worden verzameld, maar dat de informatie uit die gegevens niet optimaal wordt gebruikt. Hierdoor bestaat het risico dat het management stuurt op verkeerde of onvolledige gegevens. Met als gevolg inefficiëntie, onnodig rendementsverlies en te hoge kosten. De oplossing is Business Intelligence (BI).

S+DL: Alles in huis

Toine van Veenendaal, registeraccountant (RA) bij Schuurman & De Leeuw, kende IT-specialist Jörgen Peerik nog van de tijd dat ze beiden voor dezelfde grote accountantsfirma werkten. Toen al begeleidde Van Veenendaal veel fusies en overnames: “Wij als adviseurs deden met name het due diligence onderzoek, daar waar het IT-technische of data-analyse zaken betrof, werd Jörgen erbij gehaald.” Bij S+DL is Van Veenendaal inmiddels één van de vier MT-leden. “We hebben hier alle standaard diensten die je van een accountants- en advieskantoor verwacht, we zijn een kantoor dat alles in eigen huis heeft of wil hebben.” Juist daarom – om de klant zo compleet mogelijk van dienst te kunnen zijn en adviseren – werd een intensievere samenwerking opgezet met Jörgen Peerik. Van Veenendaal: “Samen richten we ons op data analyse, want dat is iets wat bij heel veel klanten speelt. Vaak moeten wij bij een verkoop of aankoop een bak aan digitale informatie analyseren. Vroeger had je kasten met dossiermappen, tegenwoordig heb je servers met databases.”

Valkuilen

Binnen Schuurman + De Leeuw is Van Veenendaal de specialist op het gebied van fusies en overnames. “Het is nooit hetzelfde, al kom je wel regelmatig dezelfde valkuilen tegen en herken je de manieren waarop het spel gespeeld wordt. Maar de insteek is per transactie anders, en dan is het de kunst om het juiste team van adviseurs in te schakelen.” Van Veenendaal merkt dat de IT-specialist  naar verhouding meer betrokken wordt bij dergelijke processen. Peerik: “We worden inderdaad vaker gevraagd om een analyse te maken. Mijn achtergrond is informatica en technische bedrijfskunde, ik ben geen accountant, maar wel IT-auditor, dus ik geef aan of de gegevens in de systemen betrouwbaar zijn om erop te kunnen steunen.” In feite benadert hij de zaak dus van drie kanten: vanuit het oogpunt van de accountant, de informatica en de bedrijfskunde.

Specialisme

Peerik legt uit wat zijn specialisme is: “Als gegevens op een server of in de cloud staan, wil dat niet zeggen dat de IT-afdeling daar alles mee kan. De een is netwerk-specialist, de ander bij wijze van spreken Windowsspecialist. Maar informatie uit systemen halen, dat is een specifieke discipline, echt een vak apart. Het doel van BI is het creëren van zogenoemde dashboards waarop de adviseur zijn analyse kan baseren en waarmee hij het advies aan de ondernemer kan beargumenteren. De reden waarom ik dan vaak word ingeschakeld, is om het efficiënter te doen, en om antwoorden te tackelen die anderen er niet uit krijgen. Heel vaak zie je dat een informatiespecialist ontbreekt in een bedrijf, en dus ook niet wordt ingeschakeld bij een fusie of overname. Het inrichten van werkplekken met computers is heel wat anders dan informatiestromen beheren en aan elkaar koppelen. En dat is ook weer wat anders dan de informatie die daaruit komt, analyseren vanuit een financieel oogpunt. Dat is het Register Accountant specialisme, ik kan geen fusie- en overnamerapport neerleggen zoals een RA dat kan, ik kan wel de input verzorgen op basis waarvan dat rapport kan worden opgesteld. Ik ben RE, ofwel EDP auditor, samen zijn we dus een RA-RE combinatie.” Van Veenendaal gaat verder: “Dat is ook de meerwaarde die we bieden: door het inzetten van R2BI in het overname- en fusieproces kunnen wij grote hoeveelheden data analyseren en zijn we in staat om punten aan het licht te brengen die essentieel zijn voor de deal ̶ zaken die soms niet eens bekend waren bij de ondernemer. Daarnaast zijn wij door middel van R2BI in staat om middels BI te zorgen voor betere sturingsinformatie voor het management (ofwel het management kan zich focussen of de belangrijkste KPI’s) wat zorgt voor:

  • Margeverbeteringen
  • Kostenverlagingen
  • Concurrentievoordeel
  • Verhoging rendement
  • Betere beslissingen voor de toekomst
  • Rust en focus voor management
  • Betrouwbare stuurinformatie

Het advies van BI gaat hierbij als volgt: De RA kijkt naar de processen en de risico’s waarna de RE middels BI (bv dashboards) het management tools geeft om deze risico’s en KPI’s te monitoren en hierop tijdig aan te sturen.”

Verbinden

Peerik geeft aan: “Verbanden leggen en interpreteren, daar gaat het om. En dat doe ik dus ook met Business Intelligence en data analyses. Maar als je lukraak dingen met elkaar gaat verbinden, ga je heel verkeerde dingen concluderen. Zeker met fusies en overnames is het heel belangrijk dat de juiste conclusies worden getrokken.” Van Veenendaal: “Als je vertrouwt op cijfers die de verkopende ondernemer presenteert, kunnen die er best aardig uitzien, maar als je dieper graaft, Jörgen noemt dat schatgraven in data, kom je misschien tot heel andere conclusies, en een deal kan je maar 1 keer doen. Dankzij een degelijke analyse kun je bij de onderhandelingen over de overname een betrouwbaar beeld van de onderneming bieden, met cijfers en feiten gestaafd, en een betere deal doen. De gewonnen informatie helpt de onderneming tevens om zijn eigen strategie in de toekomst met meer focus te bepalen en zorgt ervoor dat de onderneming beter kan worden aangestuurd.”