Eind 2015 ontvingen wij het verzoek vanuit het ROC A12 om een gastcollege te verzorgen aan leerlingen uit leerjaar 3 niveau 4 van de opleiding financiële beroepen. Doel van ditcollege was de leerlingen meer inzicht te geven in het vak van accountant, de dagelijkse werkzaamheden en de ontwikkelingen binnen het vak en de branche. Wij als S+DL streven ernaar om, naast onze dagelijkse bezigheden, maatschappelijk betrokken te zijn en te blijven. Er wordt binnen onze organisatie veel waarde gehecht aan deze maatschappelijke betrokkenheid en vanzelfsprekend was ons antwoord dan ook positief ten aanzien van het verzoek vanuit het ROC A12.

In overleg met de vaste docent van de groep hebben wij, in de persoon van Toine van Veenendaal, het programma ingevuld om de boodschap zo goed als mogelijk over te kunnen brengen. Toine is Register Accountant en heeft tevens jarenlange ervaring in het begeleiden van diverse soorten ondernemingen gedurende overname- en/of fusietrajecten. In het verhaal naar de studenten toe is dan ook een korte uitstap gemaakt vanuit het vak van accountant naar de rol van adviseur binnen dergelijke opdrachten. De presentatie bestond deels uit het beschrijven van de rol en werkzaamheden van de accountant en deels uit een interactieve quiz. Dit laatste zorgde voor de gewenste interactie met de leerlingen waarin hun huidige kennis op een leuke wijze werd getoetst. Tot slot was er ruimte voor vragen vanuit de leerlingen, welke uiteen liepen van vragen op het gebied van vaktechnische vraagstukken tot aan het type en merk auto waarin de accountant rijdt (een onderwerp dat altijd interessant blijft voor menig student).

Na afloop gaven de leerlingen aan het een leerzaam en interessant gastcollege te hebben gevonden. Ook vanuit S+DL was het een zeer geslaagde ochtend. Kortom, wat ons betreft een succes en voor herhaling vatbaar….