Op Prinsjesdag is een wetsvoorstel voorgesteld om de persoonlijke aftrekposten voor onderhoud van rijksmonumenten en scholingsuitgaven af te schaffen. Vanaf respectievelijk 2017 en 2018 komen er versoberde niet-fiscale uitgavenregelingen. Niet-ondernemers kunnen dan geen scholingskosten meer aftrekken. Als hun eventuele werkgever de opleidingskosten niet vergoedt, is dat een fikse lastenverzwaring. Het kabinet verwacht hiermee ruim € 200 miljoen te besparen.
Aftrek voor ondernemers blijft bestaan.
Echter werd er opgemerkt dat ondernemers de kosten voor scholing wel kunnen blijven aftrekken. Voor hen zijn het- onder voorwaarden – ondernemingskosten. Hierdoor wordt het verschil tussen ondernemers en niet-ondernemers nog groter. Dit is opmerkelijk omdat tijdens de parlementaire behandeling van de Wet DBA een van de belangrijkste kritiekpunten was dat niets werd gedaan aan het grote verschil tussen ondernemers en werknemers.