De schenkbelasting kent een vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Deze bedraagt in 2019 € 102.010. De rechter heeft onlangs bepaald dat niet vereist is dat de schenking voor betaling van de kosten moet worden gedaan.

Schenkvrijstelling eigen woning
De schenkvrijstelling is van toepassing bij het schenken van een eigen woning of bij het schenken van geld waarmee een woning gekocht, verbouwd of verbeterd wordt. Het geld mag onder voorwaarden ook gebruikt worden om een hypothecaire lening mee af te lossen.

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij het de vraag was of een schenking alleen belastingvrij is als de kosten na ontvangst van de schenking gemaakt worden. De rechter besliste dat dit niet het geval is. De ontvanger van de schenking had in het jaar van schenking de kosten van een verbouwing voorafgaand aan de schenking eerst zelf betaald. Volgens de inspecteur was dit niet toegestaan, maar de rechter vond van wel.
De schenkvrijstelling is eenmalig tussen schenker en verkrijger.

Niet vereist is dat het een schenking tussen ouder en kind betreft. Als aanvullende voorwaarde geldt dat de verkrijger of zijn partner minstens 18 jaar oud is en niet ouder dan 39 jaar. Onlangs is goedgekeurd dat ook de dag van de 40ste verjaardag nog meetelt voor de vrijstelling.