De Tweede Kamer heeft onlangs het Belastingplan 2021 aangenomen en daarin staan ook twee verruimingen van schenkingsvrijstellingen. Beide vrijstellingen worden in 2021 verhoogd.

De schenkingsvrijstellingen zullen wanneer de Eerste Kamer het belastingplan ook aanneemt uit de volgende bedragen bestaan:
– Voor kinderen bedraagt de vrijstelling voor schenkingen door hun ouders in 2021 € 6.604.
– Voor overige verkrijgers (inclusief kleinkinderen) bedraagt de vrijstelling in 2021 € 3.244.

Vragen

Hebt u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0317-413281.