Met ingang van 1 januari 2017 is de vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen voor de eigen woning verruimd naar € 100.000. De schenkingsvrijstelling bedraagt nu € 105.302 (2021). De vrijstelling staat echter al een tijdje onder maatschappelijke druk en het zou zomaar kunnen dat deze vrijstelling door het volgende kabinet wordt afgeschaft. Een goede reden om nog eens te kijken hoe je gebruik kunt maken van deze vrijstelling.

Voorwaarden voor belastingvrij schenken eigen woning

Wie een belastingvrije schenking voor een eigen woning wil doen, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De persoon die de schenking krijgt of zijn/haar partner is tussen de 18 en 40 jaar. De schenking moet dus niet later dan de 40e verjaardag van de verkrijger of zijn/haar partner geschonken zijn.
 • Het bedrag moet worden gebruikt voor:
  • Aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning;
  • Aflossing van de eigenwoningschuld;
  • Aflossing van een restschuld van de verkochte eigen woning;
  • Afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.
 • Het bedrag van de schenking moet uiterlijk aan het eind van het 2e jaar na het jaar van de schenking zijn besteed aan de eigen woning.

Ook belastingvrij schenken aan niet-familieleden

De vrijstelling van € 105.302 geldt per schenker. Het is dus mogelijk dat iemand van meerdere personen een schenking krijgt en dus ook meerdere keren een beroep doet op de vrijstelling van schenkbelasting. De vrijstelling geldt overigens ook voor schenkingen aan niet-familieleden.

Maatschappelijke druk

Zoals gezegd neemt de maatschappelijke druk op deze vrijstelling steeds meer toe. Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën blijkt dat de schenkingsvrijstelling voornamelijk huishoudens met een financieel gunstige uitgangssituatie bereikt, terwijl de vrijstelling bedoeld is om de ‘onderwaterproblematiek’ tegen te gaan. Dit probleem blijkt de laatste jaren nauwelijks meer aan de orde.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet wordt de vrijstelling momenteel nog niet aangepast of afgeschaft. De staatssecretaris van Financiën geeft aan dat het aan het volgende kabinet is om hierover te beslissen. Het is op dit moment dus onzeker hoe lang deze vrijstelling blijft bestaan.

Nog gebruikmaken van de vrijstelling?

Heb je plannen om een schenking te doen voor een eigen woning? En wil je weten of je gebruik kunt maken van deze eenmalig verhoogde vrijstelling voor het mogelijk te laat is? Neem dan contact op met Margreet Claassen via 0317 413 281. Wij bespreken graag samen met jou de mogelijkheden.

Meer S+DL nieuws lees je hier.