Als u op leeftijd bent, kunt u uw vermogen schenken bij leven of nalaten bij uw overlijden. De fiscus pikt altijd een behoorlijk graantje mee. Hoe beperkt u dit tot een minimum? Hoe kunt u de mogelijkheden vanaf 2017 nog beter benutten?

Vermogensoverheveling
Tijdens uw werkzame leven heeft u een leuk kapitaal vergaard. Omdat we nu eenmaal niet onsterfelijk zijn, is het een prettige gedachte dat ook uw kinderen daarvan op termijn kunnen profiteren. Minder prettig is dat dan ook de fiscus zijn deel opeist. Hoe beperkt u dat tot het minimum?

  • Vererven. Bij overlijden betalen uw kinderen erfbelasting. Over de eerste € 121.903,- bedraagt het tarief 10%, over het meerdere 20%. Voor kleinkinderen zijn deze tarieven 18% en 36%. Voor beiden geldt een vrijstelling van € 20.148,-.
  • Schenken. Voor schenkingen gelden dezelfde tarieven. Er geldt nu een algemene vrijstelling van € 5.304,-, maar dit is alleen voor kinderen. Voor kleinkinderen geldt de algemene vrijstelling van € 2.122,-. De vrijstelling is dus een stuk minder dan bij overlijden, maar geldt wel ieder jaar opnieuw. Tip. Dat maakt het interessant om uw vermogen gespreid over een langere periode weg te schenken. Naarmate de periode van schenken langer is, neemt het fiscale voordeel toe.

Extra hoge vrijstelling vanaf 2017.
Er bestaat momenteel een eenmalige extra vrijstelling van € 25.449,- voor schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar oud. Wordt de schenking aangewend voor de aankoop van een eigen woning, de aflossing van een hierop rustende hypotheek of een dure studie, dan bedraagt de vrijstelling € 53.016,-. Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd naar € 100.000,-, waarbij deze vrijstelling gespreid over drie opeenvolgende jaren kan worden benut. De eis vervalt dat het moet gaan om een schenking aan een kind. Is in het verleden al van de vrijstelling geprofiteerd, dan kan men onder voorwaarden vanaf 2017 het restant nog benutten.

Voorbeeld.
U schenkt in de periode 2016 – 2025 een vermogen van € 500.000,- aan uw drie kinderen. U maakt in 2017 gebruik van de eenmalige vrijstellingsmogelijkheid van € 100.000,- per kind.

Verkrijging (per kind)

€ 167.000,-

Vrijstelling (per kind)€ 100.000,- + (10 x € 5.304,-)

€ 153.040,-

Belast

€   13.960,-

Schenkbelasting (10%)

€     1.396,-

Schenkt u niet bij leven, maar erven uw kinderen hetzelfde bedrag bij overlijden, dan betalen ze aan erfbelasting:

Belaste verkrijging € 167.000,- -/- € 20.148,-

€ 146.852,-

Erfbelasting (€ 121.903,- x 10% + € 24.949,- x 20%)

€   17.180,-

Door uw kapitaal gespreid weg te schenken bespaart u per kind € 17.180,- -/- € 1.396,- = € 15.784,- aan belasting! Zelfs zonder de extra schenkingsvrijstelling van € 100.000,- is het verschil nog € 5.784,-

Schenken op papier
Wanneer het idee van zoveel geld ineens schenken u toch nog een beetje angst aanjaagt kunt u er ook voor kiezen om te schenken op papier. Dan blijft uw geld op de bank staan en krijgt u een schuld aan uw (klein)kinderen voor het geschonken bedrag. Deze schenking dient te worden gedaan d.m.v. een notariële akte. Er moet wel rente worden betaald over deze schuld en deze moet daadwerkelijk worden overgemaakt.

Ook voordeel voor u!
Het wegschenken levert ook voor u een fiscaal voordeel op. Over de weggeschonken bedragen betaalt u in box 3 namelijk geen vermogensrendementsheffing meer. (uitgezonderd de schenking op papier) Uitgaande van het huidige tarief van 1,2% scheelt dit u in 2017 al € 3.840,- aan te betalen belasting. Het werkelijke voordeel ligt waarschijnlijk hoger, omdat u vanaf 2017 meer belasting betaalt bij een groter vermogen.