Door te reorganiseren, wilt u uw bedrijf weer een toekomst geven. Dit is een moeilijk proces, zowel voor uzelf als voor uw personeel. Een goede voorbereiding, planning en communicatie kunnen u hierbij helpen. Met deze 6 stappen helpen we u op weg naar een goed verloop van de reorganisatie.

Stap 1: Bereid de reorganisatie goed voor

Begin met helder te beschrijven waarom u wilt reorganiseren. Onderzoek waarom het nu niet goed gaat. Hoe groot is de omzetdaling, liquiditeitsprobleem of werkvermindering? En waarom heeft uw bedrijf daar last van? Dit is ook het moment om te controleren of uw personeelsadministratie op orde is. Dit is straks de basis van uw plan van aanpak.

Stap 2: Maak een plan van aanpak

Als u weet waarom u moet reorganiseren maakt u een plan van aanpak. Hierin beschrijft u: de doelstellingen, acties die u gaat ondernemen en het tijdspad. Beslis in deze fase ook of u een sociaal plan opstelt. Hierin legt u de gezamenlijke regelingen en voorzieningen voor het achterblijvende en vertrekkende personeel vast.

Stap 3: Plan uw eerste communicatiemoment

Vervolgens is het tijd om uw plannen aan iedereen bekend te maken. Realiseer u dat een reorganisatie werknemers onzeker kan maken. Dit vangt u deels op door duidelijk uit te leggen waarom u reorganiseert, welke stappen u gaat ondernemen en wanneer.

Stap 4: Stap Luister of uw boodschap overkomt

Communiceer regelmatig zodat u goed weet welke vragen er in uw organisatie spelen. Dit geeft vertrouwen aan uw personeel en voorkomt dat mensen zelf iets gaan verzinnen.

Stap 5: Geef duidelijkheid over de reorganisatie

Selecteer welk personeel mag blijven. Vervolgens informeert u de medewerkers die niet kunnen blijven. Doe dit zo zorgvuldig mogelijk. Neem de tijd en communiceer open.

Stap 6: Rond de reorganisatie af en kijk vooruit

In deze laatste fase brengt u de personeelsadministratie wederom op orde. Werknemers die het bedrijf verlaten, dragen hun werkzaamheden over. Werknemers die blijven, laat u als dit nodig is om- of bijscholen.

Hulp nodig?

We kunnen ons voorstellen dat u het prettig vindt om een adviseur aan uw zijde te hebben. Iemand die met u meedenkt om de eerste stappen te zetten. Linda van Ginkel van onze loonafdeling helpt u graag op weg. Neem contact op via l.van.ginkel@sedl.nl of bel naar 0317 – 413281. Meer informatie over ontslaan om bedrijfseconomische redenen vindt u hier.