Veel ondernemers hebben ook een webshop. In de praktijk blijkt dat het bij verkoop aan particulieren in het buitenland met de btw dan niet altijd goed gaat.

Hoofdregel.
Indien u als Nederlandse ondernemer goederen verkoopt aan een particulier die woonachtig is in een ander EU-land, moet u in principe gewoon de Nederlandse btw (21 of 6%) aan de particulier in rekening brengen en bij de Nederlandse Belastingdienst afdragen.

Regeling voor afstandsverkopen.
Als bij de verkoop van de goederen aan particulieren in de EU het drempelbedrag voor afstandsverkopen wordt overschreden, geldt er echter een uitzondering. Als dit drempelbedrag wordt overschreden, is er namelijk sprake van een afstandsverkoop en moet het btw-tarief van het land waar de particuliere afnemer gevestigd is, worden toegepast op de goederenlevering.

Door de regeling voor afstandsverkopen moet u als u goederen levert aan particulieren in verschillende EU-landen, per land een administratie bijhouden voor de drempelbedragen.
Als de drempelbedragen worden overschreden, moet u zich in het andere EU-land registreren voor de btw om de btw af te kunnen dragen en btw-aangifte te kunnen doen tegen het btw-tarief dat daar geldt. Dit vraagt een uitgebreide administratie van u als ondernemer. Dit geldt ook als in het voorgaande jaar het drempelbedrag is overschreden.

Niet bijhouden.
U mag ervoor kiezen om de drempelbedragen niet bij te houden maar meteen de regeling voor afstandsverkopen toe te passen. Dit moet u schriftelijk bij de Nederlandse Belastingdienst aanvragen. U brengt dan altijd het buitenlandse btw-tarief in rekening aan uw klant in het andere EU-land, ook al haalt u het drempelbedrag niet. U moet dan uiteraard in dat EU-land ook altijd btw-aangifte doen.