Per 2 augustus 2022 wordt de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) aangepast. Met de wijziging van deze wet komen ook DGA’s in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof. Daarnaast kunnen zij vanaf deze datum een beroep doen op betaald aanvullend geboorteverlof.

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal vijf weken (vijf keer het aantal arbeidsuren per week) aan aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Tijdens dit verlof krijgen partners een uitkering, betaald door het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon, met een maximum dagloon van €232,90 (per 1 juli 2022). Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ook DGA’s gebruik maken van dit aanvullend geboorteverlof.

Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof

Elke werknemer heeft het recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof kan tot het achtste levensjaar van het kind worden opgenomen en is maximaal 26 keer de arbeidsduur per week. Vanaf 2 augustus 2022 gaat de nieuwe regeling in en kan hiervan negen weken aan betaald ouderschapsverlof worden opgenomen, door zowel moeder als partner. Voorwaarde is dat dit verlof wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Deze regeling geldt niet alleen voor werknemers in loondienst maar ook voor DGA’s.

Aanvragen

De uitkeringen aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof kunnen worden aangevraagd via Mijn UWV. Beide uitkeringen zijn gebaseerd op 70% van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder en het gemiddeld aantal uren per week (maximaal 40).

Bronnen: UWV, Rijksoverheid

Vragen

Mocht je vragen hebben over bovenstaande informatie dan zijn Linda van Ginkel, Aliek Franck en Jody Vermaat je graag van dienst. Zij zijn te bereiken via 0317 – 413281

Klik hier en lees ons eerder geschreven artikel “Wet betaald ouderschapsverlof”.