In 2015 moet u de werkkostenregeling verplicht toepassen. U heeft dus nog een kleine twee maanden om de fiscale ‘krenten’ uit de oude regeling te halen. Waarvan kunt u op de valreep nog profiteren en wat zijn de voorwaarden?
Volgens berichten in de media past 80% van alle werkgevers de werkkostenregeling nog niet toe. Als u tot deze groep behoort, heeft u nog zo’n twee maanden de tijd om hiervan te profiteren. Dit kan met name door zaken onbelast te vergoeden en te verstrekken die volgend jaar in de vrije ruimte vallen. Op deze manier houdt u deze ruimte vrij voor andere douceurtjes, zoals een extra attentie of een bonus. Om welke zaken gaat het dan vooral?

Personeel dat minimaal één dag per week thuis werkt, mag u eens in de vijf jaar onbelast een vergoeding geven van € 1.815,- voor de inrichting van die werkplek. Heeft u deze vergoeding nog niet gebruikt in de periode 2010 tot heden, dan kan dat dus alsnog. Let op. Houd wel de formele eisen in de gaten, zoals het opstellen van een contract.

Als uw personeel de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer, mag u deze eens per drie jaar tot € 749,- onbelast verstrekken of vergoeden. De fiets moet op meer dan de helft van de dagen waarop gewerkt wordt, gebruikt worden voor het woon-werkverkeer.
Heeft u dus in 2012, 2013 of dit jaar nog geen fiets vergoed of verstrekt, dan kan dit alsnog.
Daarnaast mag u dit jaar nog € 82,- vergoeden voor met de fiets samenhangende zaken, zoals een regenpak of een fietstas. Ook mag u een fietsverzekering vergoeden voor een periode van maximaal drie jaar.

U mag een communicatiemiddel, zoals een mobieltje, onbelast vergoeden of verstrekken als dit meer dan 10% zakelijk gebruikt wordt.
Vanaf volgend jaar is alleen een belastingvrije vergoeding of verstrekking mogelijk als de voorziening zonder meer nodig is voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Hiermee worden de mogelijkheden een stuk beperkt. Voor DGA’s geldt bovendien een zwaardere bewijslast.
Ook elektronica zonder echt toetsenbord, zoals tablets, zijn dit jaar nog belastingvrij te vergoeden of te verstrekken vanaf een zakelijk gebruik van meer dan 10%.
Deze elektronica mag u dit jaar nog tot maximaal € 450,- ineens vergoeden of verstrekken. Van duurdere apparatuur die meerdere jaren gebruikt wordt, mag u dit jaar alleen nog een evenredig deel van de afschrijving belastingvrij vergoeden. Verstrekken is dan dus een betere optie.

Over cadeaus, bijv. een kerstpakket, betaalt u dit jaar nog 20% eindheffing. Voorwaarde is dat het cadeau niet meer kost dan € 70,- incl. btw. Vanaf volgend jaar vallen cadeaus in de vrije ruimte. Overschrijdt u deze, dan betaalt u 80% eindheffing. Het viervoudige dus.
Cadeaus met een ideële waarde, zoals een vulpen, een zilveren legpenning of een horloge met inscriptie bij een jubileum, zijn dit jaar nog onbelast. Vanaf volgend jaar zijn ze belast voor de volledige winkelwaarde.