Door een technisch probleem bij de Belastingdienst worden mensen ten onrechte aan elkaar gekoppeld als toeslagpartner, waardoor gegevens zoals naam, geboortedatum, Burgerservicenummer en inkomensgegevens zichtbaar zijn voor wildvreemden.

Het onterecht koppelen van toeslagpartners levert niet alleen privacyproblemen op; de gedupeerden kunnen honderden euro’s aan toeslagen mislopen omdat de Belastingdienst hen ziet als tweeverdieners.
De problemen worden vaak veroorzaakt door spookbewoners. Dat zijn oud-bewoners die zich niet op het adres hebben uitgeschreven waardoor er een fout sluipt in de Basisregistratie Personen. Ook als de gemeente die fout rechtzet, blijven mensen gekoppeld aan een vreemde toeslagpartner.

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft de Belastingdienst tot halverwege 2016 om orde op zaken te stellen. De instantie kan sinds januari maatregelen opleggen, zoals een dwangsom of boetes.