Het PGB-voorschot dat per 1 januari van het jaar op een rekening staat, telt mee voor de rendementsgrondslag in box 3 en daarmee ook voor de vermogensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ. Dat antwoordt de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op vragen van de Tweede Kamerleden Schouten en Dik-Faber over het meetellen van het persoonsgebonden budget als bezitting in box 3.

De staatssecretaris geeft toe dat het PGB-voorschot bedoeld is om zorg in te kopen maar dat dit aspect niet kan worden meegewogen bij de rendementsheffing.
Hij stelt dat, voor zover er situaties zijn waarin een vermogensinkomensbijtelling plaatsvindt als gevolg van een PGB, de effecten zeer beperkt zijn en met betaling van het voorschot na 1 januari voor het nieuwe jaar te voorkomen zijn. Gebleken is dat twee zorgkantoren al in december aan ongeveer 40.000 budgethouders een voorschot uitbetalen dat betrekking heeft op het nieuwe jaar. Deze beide zorgkantoren hebben inmiddels meegedeeld het voorschot voor 2014 pas na 1 januari 2014 uit te zullen betalen.