Als u eens iets extra’s wilt doen voor uw personeel zonder dat de fiscus meteen een deel opstrijkt, dan is een sociaal personeelsfonds welhaast een must. Hoe werkt dat dan? Wat is daarvan het voordeel?

Een helpende hand.
Het zit iedereen wel eens tegen. Maar als een van uw werknemers echt in moeilijkheden zit, wilt u best de helpende hand toesteken. Dat kan via een sociaal personeelsfonds, waaruit onbelaste verstrekkingen mogelijk zijn. Er gelden natuurlijk wel voorwaarden.

Geen recht op uitkering.
Belangrijk is dat uw werknemers geen recht mogen hebben op een uitkering. Logisch ook, een sociaal personeelsfonds is immers bedoeld om in schrijnende gevallen iets extra’s te kunnen doen. In de praktijk beslist vaak een afvaardiging van werknemers en werkgever wanneer er uit het fonds een uitkering of verstrekking wordt gedaan. Dit kan spontaan of nadat door een collega een aanvraag is gedaan.

Bijdrage werkgever.
Het fonds moet gevuld worden met bijdragen van werknemers en werkgever samen. De bijdrage van de werknemers is afkomstig uit het nettoloon. U mag als werkgever maximaal net zoveel bijdragen als de werknemers samen. Heeft u bijvoorbeeld 50 werknemers in dienst die iedere maand € 10,- bijdragen, dan mag u als werkgever maximaal € 6.000,- per jaar inleggen (50 x 12 x € 10,- = € 6.000,-) .

De regeling kent een beperking, omdat uitkeringen en verstrekkingen in verband met adoptie, overlijden, ziekte, invaliditeit en bevalling zijn uitgesloten.

Termijn van vijf jaar?
Tot voor kort kon een personeelsfonds pas uitkeringen of verstrekkingen doen na een bestaan van vijf jaar. De Hoge Raad, 09.08.2013  (HR:2013:476) , heeft deze voorwaarde echter geschrapt. Tip. U kunt dus bijv. ook al na een jaar uitkeringen verstrekken, al zullen de middelen dan nog beperkt zijn.

Besteding van reserves.
Bezit uw bedrijf al jaren een fonds maar is dit nauwelijks actief, dan kunnen ook de hierin aanwezige reserves ingezet worden voor het verstrekken van uitkeringen. Uw werknemers zullen dan wel bedragen moeten inleggen die niet slechts symbolisch mogen zijn. Zo heeft de Hoge Raad, 09.08.2013  (HR:2013:475) , bepaald dat een bijdrage van € 1,- per werknemer onvoldoende is. Waar de grens ligt, is onbekend, maar zorg dat de bijdragen in verhouding staan tot de omvang van de reserves. Overleg bij twijfel met uw inspecteur.

Werkkostenregeling.
Als het fonds aan de voorwaarden voldoet, dan blijven uitkeringen buiten de werkkostenregeling. De vrije ruimte van 1,2% wordt daardoor niet kleiner en u voorkomt ook 80% eindheffing, mocht deze grens al bereikt zijn.