De nieuwe Arbowet is sinds 1 juli 2017 van kracht. Hierdoor worden nieuwe eisen gesteld aan de inhoud van een contract met een arbodienst of zelfstandig bedrijfsarts en aan de arboverplichtingen die u als werkgever heeft. Maar weet u ook dat op 1 juli 2017 bestaande contracten uiterlijk op 1 juli 2018 hieraan moeten zijn aangepast?
Is dat dan niet gebeurd, dan volgen er boetes van de Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW).

Zorg dus dat u het contract met uw arbodienstverlener tijdig laat aanpassen. Bent u eigenrisicodrager voor de ZW en/of de WGA? U moet er dan voor zorgen dat de contractuele afspraken met uw arbodienstverlener ook toezien op de verzuimbegeleiding van ex-werknemers.