In ieder geval tot 14 januari hebben ondernemers, bedrijven en werkenden opnieuw te maken met aangescherpte coronamaatregelen. Om hen te ondersteunen verlengt het kabinet het economisch steunpakket. De belangrijkste coronasteun maatregelen zetten we voor je op een rijtje.

NOW 6 (nieuw)

Werkgevers kunnen nu ook voor de maanden januari, februari en maart de NOW 6 aanvragen, zodat zij hun personeel kunnen doorbetalen. Werkgevers konden al de NOW 5-subsidie en dit kan nog steeds. Ook bij de NOW 6 geldt dat een werkgever minimaal 20% omzetverlies moeten hebben. Het vergoedingspercentage blijft 85%. De NOW 6 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract. De volledige voorwaarden worden in januari door het kabinet bekendgemaakt.

Zelfstandigen

Ook verlengt het kabinet de steun voor zelfstandigen. Nog voor oktober was de Tozo ingevoerd om zelfstandigen snel van bijstand te voorzien. Door afgenomen aantallen is deze herzien. Per oktober is weer de reguliere bijstand voor zelfstandigen (de Bbz) van kracht. Daarbij zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze versoepeling is nu met drie maanden verlengd tot en met maart 2022. Zo hoopt het kabinet zelfstandigen te helpen in de overbruggingsperiode, tot hun bedrijf weer op volle sterkte door kan.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn in het eerste kwartaal van 2022 gelijk aan die van de huidige TVL. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Het maximale subsidiepercentage blijft 100%. Een mkb-onderneming kan maximaal € 550.000 euro ontvangen en grotere ondernemingen krijgen maximaal € 600.000 euro.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers was eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. De afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland over de belastingheffing van grenswerkers, worden verlengd tot en met 31 maart 2022. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is lopen wel af per 31 december 2021, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

Aanvullende sectormaatregelen

Voor verschillende sectoren volgt opnieuw coronasteun:

  • Evenementen: De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verlengt het kabinet tot en met het derde kwartaal van 2022. Deze regelingen treden in werking als een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden.
  • Culturele en creatieve sector: Het kabinet komt met een specifiek steunpakket om de culturele sector ook in de maand januari te ondersteunen. Ook verlengt het kabinet de leenfaciliteit bij Cultuur+Ondernemen tot en met het tweede kwartaal van 2022.
  • Sport: Voor de amateursport zet het kabinet de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) door om de sector te compenseren voor de vaste lasten en de huurkosten tot en met januari. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.

Vragen

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kun je kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Voor vragen die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden van de accountant kun je contact opnemen met Margreet Claassen via 0317-413281.

Meer corona gerelateerd nieuws lees je hier.