Er komt een overgangsregeling voor bedrijven die gebruikmaken van de renteaftrek over leningen binnen de fiscale eenheid. Dat heeft staatssecretaris Snel (Financiën) laten weten in antwoord op Kamervragen over de spoedreparatiemaatregel die een einde maakt aan het belastingvoordeel. Tot eind dit jaar zal die maatregel nog niet gelden voor interne leningen tot een ton.

VVD-lid Helma Lodders had vragen gesteld over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat had in februari geoordeeld dat de Nederlandse fiscale regeling voor aftrekbare rente van leningen tussen moeder- en dochterbedrijven in strijd is met de EU-regels. Lodders wilde weten welke impact dat heeft op Nederlandse bedrijven. “In 2015 waren er circa 745.000 lichamen aangifteplichtig voor de vennootschapsbelasting. Hieronder vallen ongeveer 100.000 fiscale eenheden (moedermaatschappijen) met in totaal ongeveer 200.000 gevoegde dochtermaatschappijen. Tezamen zijn er dus 300.000 maatschappijen die gebruikmaken van het fiscale-eenheidsregime”, antwoordt Snel. “In beginsel zal elke fiscale eenheid moeten nagaan of de als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in te voeren aangekondigde spoedreparatiemaatregelen gevolgen hebben.”

Kosten nog onduidelijk

Lodders wilde ook weten wat de afschaffing van de fiscale begunstiging voor lastenverhoging met zich meebrengt en of de betrokken bedrijven het afgeschafte
fiscale voordeel nog op een andere manier weer terugkrijgen in de eigen portemonnee. Snel kan nog geen inschatting geven van de kosten; die worden later dit kwartaal duidelijk, als het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat. “Het beeld is echter dat de lasten niet langdurig hoger zullen zijn, aangezien de gevolgen van de spoedreparatiemaatregelen in veel gevallen voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van een juridische fusie of het anders inrichten van de (interne) concernfinanciering.”

Tot een ton

Er komt wel een overgangsmaatregel, laat Snel weten. “Ik ben me ervan bewust dat met de gekozen spoedreparatiemaatregelen in beginsel elke bestaande fiscale eenheid na zal moeten gaan of de spoedreparatiemaatregelen gevolgen hebben. Ik erken en herken de hardheid van dat standpunt en zie, mede naar aanleiding van uw vragen alsmede de signalen uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de advieswereld rondom het mkb, mogelijkheden voor een tegemoetkoming.”
De reparatiemaatregel is tot begin volgend jaar onder voorwaarden niet van kracht. “Belangrijkste voorwaarde is dat het moet gaan om een op 25 oktober 2017, 11.00 uur, bestaande schuld die rechtens dan wel in feite direct of indirect verschuldigd is aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijk persoon”, aldus Snel. De rente op de schulden mag op jaarbasis niet meer dan € 100.000 bedragen.

Bedrijven kunnen de overgangsperiode gebruiken om de groepsschuld weg te werken. Is de rentelast hoger dan een ton, dan is de overgangsmaatregel voor het volledige bedrag van de schuld niet van toepassing.

Discriminatie

Het EU-hof kwam tot zijn uitspraak omdat de aftrek voor leningen binnen de fiscale eenheid alleen geldt voor dochterbedrijven in Nederland. Dat is discriminatie en in strijd met de regels voor vrije vestiging. Toenmalig staatssecretaris Wiebes kondigde op 25 oktober vorig jaar de reparatiewet aan, toen de conclusie van de advocaat-generaal van het EU-hof bekend werd.