Vorig jaar te weinig btw aangegeven? Herstel dan de gemaakte fout. Dan betaalt u geen belastingrente en meestal geen boete.
U kunt de btw-suppletie vanaf januari 2018 alleen nog digitaal doen.

Meer dan € 1.000 verschil

Hebt u over 2017 te weinig btw aangegeven? En is het btw-bedrag dat u niet betaalde meer dan € 1.000?
Doe dan voor 1 april 2018 uw suppletieaangifte.
En zorg dat uw btw bij ons binnen is voor 1 april 2018.
Dan hoeft u geen belastingrente te betalen.
En u krijgt geen boete als:
– het alsnog te betalen bedrag niet hoger is dan € 20.000, en
– het alsnog te betalen bedrag niet meer is dan 10% van de betaalde btw over 2017

€ 1.000 of minder verschil

Hebt u over 2017 te weinig btw aangegeven? En is het btw-bedrag dat u niet betaalde € 1.000 of minder? Verwerkt dan uw suppletie in uw eerstvolgende btw-aangifte.