Het komende najaar wordt de SDE-subsidie weer opengesteld van 2 oktober tot 8 november. Er is voor deze ronde een totaal budget van € 6 miljard beschikbaar. De SDE+ subsidie staat open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsronde zijn:

  • Een verlaging van het basisbedrag zon-PV naar € 0,106 per kWh voor projecten tot 1 MWp en een verlaging naar € 0,099 per kWh voor projecten groter dan 1 MWp
  • Openstellingsfases worden verlengd van 1 week naar 2 weken per fase.
  • Bij zon-PV projecten groter dan 1 MW blijft de ingebruiknametermijn staan op 3 jaar. De verplichting voor aanleveren van een opdrachtbevestiging is zowel voor nieuwe als voor reeds afgegeven beschikkingen verlengd van 1 jaar naar 18 maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking.

Openstellingsfases

Vanaf 2 oktober is het mogelijk aanvragen in te dienen tot een maximale vergoeding van € 0,09 per kWh. Fase 2 tot een maximale vergoeding van € 0,11 per kWh wordt vanaf 15 oktober 17.00 uur opengesteld en de laatste fase tot een maximale vergoeding van € 0,13 per kWh wordt vanaf 29 oktober 17.00 uur opengesteld.

Inzicht in rentabiliteit van uw project

De belangrijkste regel blijft gehandhaafd: Hoe lager het aangevraagde subsidiebedrag voor een project, hoe groter de kans op toekenning van de SDE+ 2018 subsidie. Voor ondernemers is het daarom belangrijk om vooraf goed inzicht te hebben in de rentabiliteit van het project. Zeker omdat de basisbedragen voor zon-PV opnieuw verlaagd zijn is het lang niet altijd meer mogelijk om een rendabele businesscase te behalen. Voor het bepalen van uw rentabiliteit kunt u contact opnemen met Wouter Noordman wie ook nog eens veel ervaring heeft met subsidietrajecten.